Hyppää pääsisältöön

Kuinka kielitaitoni arvioidaan jatkuvan CAST-valintamenettelyn Kääntäjät-profiilin tehtäviä varten?

Question categories:

Hakijan kielitaito arvioidaan EPSOn kokeissa seuraavasti:

  • Kieli 1 (L1) voi olla mikä tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä. Sen taito testataan kielellistä, numeerista ja abstraktia päättelykykyä mittaavilla monivalintakysymyksillä. Hakijalla on oltava kielessä 1 vähintään C1-tason taidot (taitava kielenkäyttäjä).
  • Kieli 2 (L2) voi olla englanti, ranska tai saksa mutta se ei saa olla sama kuin hakijan kieli 1. Kielen 2 taito testataan kielen ymmärtämistä mittaavilla monivalintakysymyksillä. Hakijalla on oltava kielessä 2 vähintään B2-tason taidot (itsenäinen kielenkäyttäjä).

Lisätietoa kokeista on Esimerkkejä koetehtävistä -osiossa.

Palvelukseen ottavat yksiköt voivat järjestää lisäkokeita, esimerkiksi käännöskokeita.