Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Meneillään olevat hakumenettelyt

Haluatko EU-uralle?

Seuraavassa voit tutustua EU:n toimielinten, muiden elinten ja virastojen tarjoamiin lukuisiin uramahdollisuuksiin. Mukana ovat kaikki EPSOn hallinnoimat valintamenettelyt: virkamieskilpailut ja jatkuvat CAST-menettelyt

Löydä oma EU-urasi käyttämällä sivun yläreunassa olevaa hakutoimintoa.

Alla oleva avointen työpaikkojen luettelo sisältää valikoiman parhaillaan haettavissa olevia työpaikkoja. Täydellisen katsauksen avoinna oleviin paikkoihin saat Muita työtilaisuuksia EU-elimissä -sivulla.

Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Tehtävänimike Domain(s) Palkkaluokka Institution/Agency Toimipaikat Määräaika
Tieto- ja viestintätekniikka (CAST Permanent) Tietotekniikka FG III, FG IV EU:n toimielimet N/A no deadline for application
Suorittava työ ja avustavat hallinnolliset tehtävät (CAST Permanent) Avustava henkilöstö FG I EU:n toimielimet N/A no deadline for application
Viestintä (CAST Permanent) Viestintä FG III, FG IV EU:n toimielimet N/A no deadline for application
Korjauslukijat (CAST Permanent) Kielet FG III EU:n toimielimet N/A no deadline for application
Hankkeen/ohjelman hallinnointi (CAST Permanent) EU:n yleinen hallinto FG III, FG IV EU:n toimielimet N/A no deadline for application
Laki (CAST Permanent) Juridiikka FG III, FG IV EU:n toimielimet N/A no deadline for application
Lastenhoitohenkilöstö (CAST Permanent) Avustava henkilöstö FG II EU:n toimielimet N/A no deadline for application
Kiinteistönhallinta (CAST Permanent) EU:n yleinen hallinto FG II, FG III, FG IV EU:n toimielimet N/A no deadline for application
Hallinto / Henkilöstöhallinto (CAST Permanent) Henkilöstöhallinto FG II, FG III, FG IV EU:n toimielimet N/A no deadline for application
Kääntäjät (CAST Permanent) Kielet FG IV EU:n toimielimet N/A no deadline for application
Rahoitus (CAST Permanent) Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede FG II, FG III, FG IV EU:n toimielimet N/A no deadline for application
Poliittiset asiat / EU:n politiikat (CAST Permanent) EU:n yleinen hallinto FG III, FG IV EU:n toimielimet N/A no deadline for application
Kasvatuspsykologit (CAST Permanent) Avustava henkilöstö FG IV EU:n toimielimet N/A no deadline for application
Sihteerit/virkailijat (CAST Permanent) Avustava henkilöstö FG II EU:n toimielimet N/A no deadline for application
Job vacancies
Pysyvät virkamiehet
Tehtävänimike Domain(s) Palkkaluokka Institution/Agency Toimipaikat Määräaika
Johtaja EU:n yleinen hallinto AD 14 Euroopan komissio Bryssel (Belgia)
Sihteeri / virkailija Avustava henkilöstö AST-SC 1, AST-SC 3 Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen Bryssel (Belgia)
Liiketoiminta-analyytikko Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede AD 6, AD 9 Euroopan parlamentti Luxemburg (Luxemburg)
Henkilöstöhallinnon toimihenkilö Henkilöstöhallinto AST 1, AST 2, AST 3, AST 4, AST 5, AST 6, AST 7, AST 8, AST 9 (EEA) Euroopan ympäristökeskus Kööpenhamina (Tanska)
Varapääjohtaja EU:n yleinen hallinto AD 15 Euroopan komissio Bryssel (Belgia)
Sopimussuhteiset toimihenkilöt
Tehtävänimike Domain(s) Palkkaluokka Institution/Agency Toimipaikat Määräaika
Varainhoidon asiantuntija (M/N) Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede FG III (EIOPA) Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen Frankfurt (Saksa)
Hallintoavustaja
EU:n yleinen hallinto FG III (ESMA) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen Pariisi (Ranska)
Tietotekniikkapalvelujen toimihenkilö Tietotekniikka FG IV Euroopan ulkosuhdehallinto Bryssel (Belgia)
Sopimussuhteiset toimihenkilöt Avustava henkilöstö N/A Euroopan unionin tuomioistuin Luxemburg (Luxemburg)
Tiedonhallinnan toimihenkilö Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede FG IV (ESMA) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen Pariisi (Ranska)
Hanketoimihenkilö Avustava henkilöstö FG IV (EIT) Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti Budapest (Unkari)
Varainhoitoavustaja Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede FG III Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) Haag (Alankomaat)
Taloustekniikan neuvonantaja Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede FG IV (CINEA) Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto Bryssel (Belgia)
Agentti - Projektituki EU:n yleinen hallinto FG III Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) Haag (Alankomaat)
Agentti - Projektituki EU:n yleinen hallinto FG III Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) Haag (Alankomaat)
Hankkeen neuvonantaja EU:n yleinen hallinto FG IV (CINEA) Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto Bryssel (Belgia)
OIKEUDELLINEN NEUVONANTAJA Juridiikka FG IV Euroopan komissio Bryssel (Belgia)
Business Intelligence -neuvoja Tietotekniikka FG IV (CINEA) Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto Bryssel (Belgia)
rahoitustoimihenkilö Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede FG IV (EDA) Euroopan puolustusvirasto Bryssel (Belgia)
Hallintoavustaja
Avustava henkilöstö FG III (EEA) Euroopan ympäristökeskus Kööpenhamina (Tanska)
GSMC-operaattori EU:n yleinen hallinto FG IV (EUSPA) Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto Pariisi (Ranska)
Vanhempi virkamies Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede N/A Euroopan investointipankki (EIP) Luxemburg (Luxemburg)
Vanhempi agentti - Projektinhallinta EU:n yleinen hallinto FG IV Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) Haag (Alankomaat)
Taloushallinnon toimihenkilö Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede FG IV (EIT) Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti Budapest (Unkari)
Osaajien rekrytoinnin asiantuntija (M/N) Henkilöstöhallinto FG IV (EBA) Euroopan pankkiviranomainen Pariisi (Ranska)
Toimihenkilö, hallinto – talous Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede FG III (EIGE) Euroopan tasa-arvoinstituutti Vilna (Liettua)
Hankkeen neuvonantaja/Tieteellinen asiantuntija Tiede ja tutkimus FG IV Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA) Bryssel (Belgia)
Ohjelmajohtaja EU:n yleinen hallinto FG IV Euroopan komissio Nikosia (Kypros) no deadline for application
Tutkija Tiede ja tutkimus FG IV Joint Research Centre Bryssel (Belgia), Geel (Belgia), Ispra (Italia), Karlsruhe (Saksa), Petten (Alankomaat), Sevilla (Espanja) no deadline for application
Väliaikaiset toimihenkilöt
Tehtävänimike Domain(s) Palkkaluokka Institution/Agency Toimipaikat Määräaika
OIKEUDELLINEN NEUVONANTAJA Juridiikka N/A Euroopan unionin tuomioistuin Luxemburg (Luxemburg)
Vanhempi asiantuntija – Data Quality & Compliance EU:n yleinen hallinto AD 7 Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) Haag (Alankomaat)
Tietotekniikkapalvelujen toimihenkilö Tietotekniikka AD 7 Euroopan komissio Bryssel (Belgia)
Yksikönpäällikön Tarkastus, Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede, Henkilöstöhallinto AD 10 (EU-OSHA) Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Bilbao (Espanja)
Yksikönpäällikön Tarkastus, Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede, Henkilöstöhallinto AD 10 (EU-OSHA) Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Bilbao (Espanja)
Yksikönpäällikön Tarkastus, Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede, Henkilöstöhallinto AD 10 (EU-OSHA) Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Bilbao (Espanja)
Avustajat/sihteerit Juridiikka AST 3 Euroopan unionin tuomioistuin Luxemburg (Luxemburg)

Meneillään olevat hakumenettelyt

Haluatko EU-uralle?

Seuraavassa voit tutustua EU:n toimielinten, muiden elinten ja virastojen tarjoamiin lukuisiin uramahdollisuuksiin. Mukana ovat kaikki EPSOn hallinnoimat valintamenettelyt: virkamieskilpailut ja jatkuvat CAST-menettelyt

Löydä oma EU-urasi käyttämällä sivun yläreunassa olevaa hakutoimintoa.

Alla oleva avointen työpaikkojen luettelo sisältää valikoiman parhaillaan haettavissa olevia työpaikkoja. Täydellisen katsauksen avoinna oleviin paikkoihin saat Muita työtilaisuuksia EU-elimissä -sivulla.

Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Tehtävänimike: Tieto- ja viestintätekniikka (CAST Permanent)
Domain(s):
Tietotekniikka
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Rahoitus (CAST Permanent)
Domain(s):
Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Laki (CAST Permanent)
Domain(s):
Juridiikka
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Suorittava työ ja avustavat hallinnolliset tehtävät (CAST Permanent)
Domain(s):
Avustava henkilöstö
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Poliittiset asiat / EU:n politiikat (CAST Permanent)
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Lastenhoitohenkilöstö (CAST Permanent)
Domain(s):
Avustava henkilöstö
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Viestintä (CAST Permanent)
Domain(s):
Viestintä
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Kasvatuspsykologit (CAST Permanent)
Domain(s):
Avustava henkilöstö
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Hallinto / Henkilöstöhallinto (CAST Permanent)
Domain(s):
Henkilöstöhallinto
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Kiinteistönhallinta (CAST Permanent)
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Korjauslukijat (CAST Permanent)
Domain(s):
Kielet
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Sihteerit/virkailijat (CAST Permanent)
Domain(s):
Avustava henkilöstö
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Kääntäjät (CAST Permanent)
Domain(s):
Kielet
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Hankkeen/ohjelman hallinnointi (CAST Permanent)
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Job vacancies

Pysyvät virkamiehet

Tehtävänimike: Johtaja
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: Euroopan komissio
Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Määräaika:
Tehtävänimike: Varapääjohtaja
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: Euroopan komissio
Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Määräaika:
Tehtävänimike: Liiketoiminta-analyytikko
Domain(s):
Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede
Institution/Agency: Euroopan parlamentti
Toimipaikat: Luxemburg (Luxemburg)
Määräaika:
Tehtävänimike: Sihteeri / virkailija
Domain(s):
Avustava henkilöstö
Institution/Agency: Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen
Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Määräaika:
Tehtävänimike: Henkilöstöhallinnon toimihenkilö
Domain(s):
Henkilöstöhallinto
Institution/Agency: (EEA) Euroopan ympäristökeskus
Toimipaikat: Kööpenhamina (Tanska)
Määräaika:

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Tehtävänimike: Hankkeen neuvonantaja
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: (CINEA) Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto
Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Määräaika:
Tehtävänimike: Hanketoimihenkilö
Domain(s):
Avustava henkilöstö
Institution/Agency: (EIT) Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
Toimipaikat: Budapest (Unkari)
Määräaika:
Tehtävänimike: GSMC-operaattori
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: (EUSPA) Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto
Toimipaikat: Pariisi (Ranska)
Määräaika:
Tehtävänimike: Tutkija
Domain(s):
Tiede ja tutkimus
Institution/Agency: Joint Research Centre
Toimipaikat: Bryssel (Belgia), Geel (Belgia), Ispra (Italia), Karlsruhe (Saksa), Petten (Alankomaat), Sevilla (Espanja)
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Ohjelmajohtaja
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: Euroopan komissio
Toimipaikat: Nikosia (Kypros)
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Hallintoavustaja
Domain(s):
Avustava henkilöstö
Institution/Agency: (EEA) Euroopan ympäristökeskus
Toimipaikat: Kööpenhamina (Tanska)
Määräaika:
Tehtävänimike: Toimihenkilö, hallinto – talous
Domain(s):
Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede
Institution/Agency: (EIGE) Euroopan tasa-arvoinstituutti
Toimipaikat: Vilna (Liettua)
Määräaika:
Tehtävänimike: rahoitustoimihenkilö
Domain(s):
Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede
Institution/Agency: (EDA) Euroopan puolustusvirasto
Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Määräaika:
Tehtävänimike: Osaajien rekrytoinnin asiantuntija (M/N)
Domain(s):
Henkilöstöhallinto
Institution/Agency: (EBA) Euroopan pankkiviranomainen
Toimipaikat: Pariisi (Ranska)
Määräaika:
Tehtävänimike: Taloustekniikan neuvonantaja
Domain(s):
Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede
Institution/Agency: (CINEA) Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto
Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Määräaika:
Tehtävänimike: Sopimussuhteiset toimihenkilöt
Domain(s):
Avustava henkilöstö
Institution/Agency: Euroopan unionin tuomioistuin
Toimipaikat: Luxemburg (Luxemburg)
Määräaika:
Tehtävänimike: Tiedonhallinnan toimihenkilö
Domain(s):
Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede
Institution/Agency: (ESMA) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
Toimipaikat: Pariisi (Ranska)
Määräaika:
Tehtävänimike: Business Intelligence -neuvoja
Domain(s):
Tietotekniikka
Institution/Agency: (CINEA) Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto
Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Määräaika:
Tehtävänimike: Varainhoidon asiantuntija (M/N)
Domain(s):
Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede
Institution/Agency: (EIOPA) Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
Toimipaikat: Frankfurt (Saksa)
Määräaika:
Tehtävänimike: OIKEUDELLINEN NEUVONANTAJA
Domain(s):
Juridiikka
Institution/Agency: Euroopan komissio
Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Määräaika:
Tehtävänimike: Agentti - Projektituki
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol)
Toimipaikat: Haag (Alankomaat)
Määräaika:
Tehtävänimike: Taloushallinnon toimihenkilö
Domain(s):
Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede
Institution/Agency: (EIT) Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
Toimipaikat: Budapest (Unkari)
Määräaika:
Tehtävänimike: Vanhempi agentti - Projektinhallinta
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol)
Toimipaikat: Haag (Alankomaat)
Määräaika:
Tehtävänimike: Hankkeen neuvonantaja/Tieteellinen asiantuntija
Domain(s):
Tiede ja tutkimus
Institution/Agency: Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA)
Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Määräaika:
Tehtävänimike: Tietotekniikkapalvelujen toimihenkilö
Domain(s):
Tietotekniikka
Institution/Agency: Euroopan ulkosuhdehallinto
Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Määräaika:
Tehtävänimike: Agentti - Projektituki
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol)
Toimipaikat: Haag (Alankomaat)
Määräaika:
Tehtävänimike: Hallintoavustaja
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: (ESMA) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
Toimipaikat: Pariisi (Ranska)
Määräaika:
Tehtävänimike: Varainhoitoavustaja
Domain(s):
Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede
Institution/Agency: Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)
Toimipaikat: Haag (Alankomaat)
Määräaika:
Tehtävänimike: Vanhempi virkamies
Domain(s):
Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede
Institution/Agency: Euroopan investointipankki (EIP)
Toimipaikat: Luxemburg (Luxemburg)
Määräaika:

Väliaikaiset toimihenkilöt

Tehtävänimike: Eurooppalaisen ja kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: Euroopan unionin turvapaikkavirasto (EUAA)
Toimipaikat: Valletta (Malta)
Määräaika:
Tehtävänimike: IT-avustaja
Domain(s):
Tietotekniikka
Institution/Agency: (ACER) energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
Toimipaikat: Ljubljana (Slovenia)
Määräaika:
Tehtävänimike: IT-hankevirkailija
Domain(s):
Tietotekniikka
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Toimipaikat: Luxemburg (Luxemburg)
Määräaika:
Tehtävänimike: Toimintalinjoista vastaava toimihenkilö - Markkinasäännöt
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: (ACER) energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
Toimipaikat: Ljubljana (Slovenia)
Määräaika:
Tehtävänimike: IT-hankevirkailija
Domain(s):
Tietotekniikka
Institution/Agency: Euroopan komissio
Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Määräaika:
Tehtävänimike: Yksikönpäällikkö - Euroopan rahoitus- ja talousrikoskeskuksen (EFECC) operaatiot
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol)
Toimipaikat: Haag (Alankomaat)
Määräaika:
Tehtävänimike: IRIS² SatCom markkina- ja innovaatiovastaava
Domain(s):
Tiede ja tutkimus
Institution/Agency: (EUSPA) Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto
Toimipaikat: Praha (Tšekki)
Määräaika: