Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Meneillään olevat hakumenettelyt

EPSOn tietokannasta voi hakea EU-elimissä avoinna olevia vakinaisia virkoja, väliaikaisia ja sopimussuhteisia toimia, harjoittelupaikkoja ja kansallisten asiantuntijoiden tehtäviä. Henkilöstöluokat-sivulla on lisätietoa työsopimustyypeistä.

Huom. Tällä sivustolla ei julkaista kaikkia EU-elimissä avoinna olevia työ- ja harjoittelumahdollisuuksia. 

Myös EU:n eri elinten työnhakusivustoilla on lisätietoa työmahdollisuuksista. 

EU-elimet voivat myös itse järjestää joitakin väliaikaisten ja sopimussuhteisten työntekijöiden valintamenettelyjä. EPSO ei ole vastuussa näiden elinten sivustoilla olevista työpaikkailmoituksista.

Kansalliset asiantuntijat
Tehtävänimike Domain(s) Palkkaluokka Institution/Agency Toimipaikat Määräaika
Kansalliset asiantuntijat Viestintä, Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede, EU:n yleinen hallinto, Ulkosuhteet, Juridiikka, Avustava henkilöstö N/A (ESMA) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen Pariisi (Ranska) no deadline for application
PANKKIALAN ANALYYTIKKO Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede N/A (EBA) Euroopan pankkiviranomainen Pariisi (Ranska)
Kansalliset asiantuntijat Viestintä, Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede, Juridiikka N/A Euroopan alueiden komitea Bryssel (Belgia) no deadline for application
Asiantuntija Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede N/A (EBA) Euroopan pankkiviranomainen Pariisi (Ranska)
Projektivastaava - CBRN ja inhimilliset tekijät EU:n yleinen hallinto N/A (EDA) Euroopan puolustusvirasto Bryssel (Belgia)
Kansalliset asiantuntijat EU:n yleinen hallinto N/A Puhtaan vedyn yhteisyritys Bryssel (Belgia)
Kansalliset asiantuntijat EU:n yleinen hallinto N/A (ACER) energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto Ljubljana (Slovenia) no deadline for application
Innovaatiopäällikkö EU:n yleinen hallinto N/A (EDA) Euroopan puolustusvirasto Bryssel (Belgia)
Harjoittelijat
Tehtävänimike Domain(s) Palkkaluokka Institution/Agency Toimipaikat Määräaika
Työharjoittelu N/A Tilintarkastustuomioistuin Luxemburg (Luxemburg)
Työharjoittelu N/A Euroopan alueiden komitea Bryssel (Belgia) no deadline for application
Alueiden komitea: Lyhytkestoiset tutustumisjaksot N/A Euroopan alueiden komitea Bryssel (Belgia) no deadline for application
Alueiden komitea: Vaihto-ohjelma julkishallinnon virkamiehille N/A Euroopan alueiden komitea Bryssel (Belgia) no deadline for application
Työharjoittelu N/A (ACER) energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto Ljubljana (Slovenia) no deadline for application
Harjoittelu (useampia profiileja) N/A (ESMA) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen Pariisi (Ranska)
Väliaikaiset toimihenkilöt
Tehtävänimike Domain(s) Palkkaluokka Institution/Agency Toimipaikat Määräaika
Turvallisuusinsinööri Tiede ja tutkimus AD 6 (EUSPA) Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto Praha (Tšekki)
Koulutus- ja oppimistutkimus- ja -analyysijaoston päällikkö Avustava henkilöstö AD 8 Euroopan unionin turvapaikkavirasto (EUAA) Valletta (Malta)
Kirjanpitoassistentti EU:n yleinen hallinto AST 3 (ESMA) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen Pariisi (Ranska)
järjestelmäinsinööri Tiede ja tutkimus AD 6 (EUSPA) Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto Praha (Tšekki)
Vanhempi uhka-analyytikko ja haavoittuvuusvastaava Tietotekniikka AD 8 (ENISA) Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto Bryssel (Belgia)
Tieteellinen analyytikko Tiede ja tutkimus N/A (EMCDDA) Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus Lissabon (Portugali)
Valvontatoimihenkilö Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede AD 9 (EIOPA) Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen Frankfurt (Saksa)
Projektivastaava – sopimusratkaisut ja ETE-tuki EU:n yleinen hallinto AD 10 (EDA) Euroopan puolustusvirasto Bryssel (Belgia)
Perusoikeusvastaava EU:n yleinen hallinto AD 11 Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) Haag (Alankomaat)
Tiedetoimittaja –Eurosurveillance Tiede ja tutkimus AST 4 (ECDC) Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus Tukholma (Ruotsi)
OIKEUDELLINEN NEUVONANTAJA Juridiikka AD 7 Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) Varsova (Puola)
Asiantuntija – Aseet ja räjähteet EU:n yleinen hallinto AD 6 Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) Haag (Alankomaat)
Tilinpitäjä Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede AD 6 (EDA) Euroopan puolustusvirasto Bryssel (Belgia)
Ylläpitäjät Juridiikka AD 7 Euroopan unionin tuomioistuin Luxemburg (Luxemburg)
Vanhempi asiantuntija – tiimin päällikkö – EMPACT tuki EU:n yleinen hallinto AD 7 Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) Haag (Alankomaat)
tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija (ICT-asiantuntija) Tietotekniikka AD 6 Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) Varsova (Puola)
Toimihenkilö – kykyjen kehittäminen Avustava henkilöstö AD 6 (EFSA) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen Parma (Italia)
Vanhempi asiantuntija – tiimipäällikkö – ICT-ratkaisujen toimitus Tietotekniikka AD 7 Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) Haag (Alankomaat)
Johdon avustaja Avustava henkilöstö AST 4 (ECDC) Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus Tukholma (Ruotsi)
Tietotekniikkapalvelujen toimihenkilö Tietotekniikka AD 7 Euroopan komissio Luxemburg (Luxemburg)
Liiketoiminta-analyytikko EU:n yleinen hallinto, Tietotekniikka AD 5 Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) Haag (Alankomaat)
Vanhempi asiantuntija – kyberäly / kryptovaluutta EU:n yleinen hallinto AD 7 Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) Haag (Alankomaat)
rahoitustoimihenkilö Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede AD 6 (EUSPA) Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto Praha (Tšekki)
Projektipäällikkö Tiede ja tutkimus AD 6 (EU-OSHA) Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Bilbao (Espanja)
GNSS-huoltoteknikko Tiede ja tutkimus AD 7 (EUSPA) Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto Praha (Tšekki)
Tietämyksenhallinnasta vastaava toimihenkilö Avustava henkilöstö FG IV (ECDC) Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus Tukholma (Ruotsi)
Talousasiantuntija Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede AST 4 (EUSPA) Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto Praha (Tšekki)
GNSS-järjestelmän käyttöönotto- ja käyttöpäällikkö Tiede ja tutkimus AD 7 (EUSPA) Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto Toulouse (Ranska)

Pysyvät virkamiehet

Tehtävänimike: Hallintoavustajat – Julkiset hankinnat
Domain(s):
Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede, EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Toimipaikat: Bryssel (Belgia), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Ranska)
Määräaika:
Tehtävänimike: Johtaja
Domain(s):
Tietotekniikka
Institution/Agency: Euroopan alueiden komitea
Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Määräaika:
Tehtävänimike: Hallintoavustajat – Graafinen suunnittelu ja visuaalinen sisällöntuotanto
Domain(s):
Viestintä, Tietotekniikka
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Toimipaikat: Bryssel (Belgia), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Ranska)
Määräaika:
Tehtävänimike: Hallintoavustajat – Sosiaalinen ja digitaalinen media
Domain(s):
Tietotekniikka
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Toimipaikat: Bryssel (Belgia), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Ranska)
Määräaika:
Tehtävänimike: Hallintoavustajat – Webmaster
Domain(s):
Tietotekniikka
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Toimipaikat: Bryssel (Belgia), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Ranska)
Määräaika:
Tehtävänimike: Viestintäavustaja
Domain(s):
Viestintä
Institution/Agency: Euroopan komissio
Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Määräaika:
Tehtävänimike: Viestintä (CAST Permanent)
Domain(s):
Viestintä
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Tehtävänimike: Kasvatuspsykologit (CAST Permanent)
Domain(s):
Avustava henkilöstö
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Hallinto / Henkilöstöhallinto (CAST Permanent)
Domain(s):
Henkilöstöhallinto
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Varainhoitoavustaja
Domain(s):
Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede
Institution/Agency: (ECDC) Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus
Toimipaikat: Tukholma (Ruotsi)
Määräaika:
Tehtävänimike: Toimintalinjoista vastaava toimihenkilö
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: (ACER) energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
Toimipaikat: Ljubljana (Slovenia)
Määräaika:
Tehtävänimike: Korjauslukijat (CAST Permanent)
Domain(s):
Kielet
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Hallintoavustaja
Domain(s):
Avustava henkilöstö
Institution/Agency: Euroopan investointirahasto (EIR)
Toimipaikat: Luxemburg (Luxemburg)
Määräaika:
Tehtävänimike: Data-analyytikko
Domain(s):
Tiede ja tutkimus
Institution/Agency: (ECDC) Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus
Toimipaikat: Tukholma (Ruotsi)
Määräaika:
Tehtävänimike: Sihteerit/virkailijat (CAST Permanent)
Domain(s):
Avustava henkilöstö
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Kääntäjät (CAST Permanent)
Domain(s):
Kielet
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Hankkeen/ohjelman hallinnointi (CAST Permanent)
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Ohjelmajohtaja
Domain(s):
Ulkosuhteet
Institution/Agency: Euroopan komissio
Toimipaikat: Nikosia (Kypros)
Määräaika:
Tehtävänimike: Hanketoimihenkilö
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: (CEPOL) Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto
Toimipaikat: Budapest (Unkari)
Määräaika:
Tehtävänimike: Tieto- ja viestintätekniikka (CAST Permanent)
Domain(s):
Tietotekniikka
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Hankkeen neuvonantaja
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: (CINEA) Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto
Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Määräaika:
Tehtävänimike: Avustaja, viestintä ja talousasiat
Domain(s):
Viestintä, Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede
Institution/Agency: Euroopan rautatiet -yhteisyritys (EU-RAIL)
Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Määräaika:
Tehtävänimike: Rahoitus (CAST Permanent)
Domain(s):
Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Tapahtumajärjestelyjen toimihenkilö
Domain(s):
Viestintä, EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)
Toimipaikat: Haag (Alankomaat)
Määräaika:
Tehtävänimike: Kiinteistönhallinta (CAST Permanent)
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Laki (CAST Permanent)
Domain(s):
Juridiikka
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Suorittava työ ja avustavat hallinnolliset tehtävät (CAST Permanent)
Domain(s):
Avustava henkilöstö
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Operatiivisia tukitoimihenkilöitä
Domain(s):
Avustava henkilöstö
Institution/Agency: (CDT) Euroopan unionin elinten käännöskeskus
Toimipaikat: Luxemburg (Luxemburg)
Määräaika:
Tehtävänimike: Poliittiset asiat / EU:n politiikat (CAST Permanent)
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Sääntelyavustaja
Domain(s):
Tiede ja tutkimus
Institution/Agency: (ECHA) Euroopan kemikaalivirasto
Toimipaikat: Helsinki (Suomi)
Määräaika:
Tehtävänimike: Lastenhoitohenkilöstö (CAST Permanent)
Domain(s):
Avustava henkilöstö
Institution/Agency: EU:n toimielimet
Määräaika: no deadline for application
Tehtävänimike: Projektipäällikkö
Domain(s):
Tiede ja tutkimus
Institution/Agency: (EU-OSHA) Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
Toimipaikat: Bilbao (Espanja)
Määräaika:
Tehtävänimike: Kirjanpitoassistentti
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: (ESMA) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
Toimipaikat: Pariisi (Ranska)
Määräaika:
Tehtävänimike: Asiantuntija – Aseet ja räjähteet
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol)
Toimipaikat: Haag (Alankomaat)
Määräaika:
Tehtävänimike: Tilinpitäjä
Domain(s):
Taloustiede, rahoitus ja tilastotiede
Institution/Agency: (EDA) Euroopan puolustusvirasto
Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Määräaika:

Väliaikaiset toimihenkilöt

Tehtävänimike: Liiketoiminta-analyytikko
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto, Tietotekniikka
Institution/Agency: Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)
Toimipaikat: Haag (Alankomaat)
Määräaika:
Tehtävänimike: Tietotekniikkapalvelujen toimihenkilö
Domain(s):
Tietotekniikka
Institution/Agency: Euroopan komissio
Toimipaikat: Luxemburg (Luxemburg)
Määräaika:
Tehtävänimike: Vanhempi asiantuntija – tiimin päällikkö – EMPACT tuki
Domain(s):
EU:n yleinen hallinto
Institution/Agency: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol)
Toimipaikat: Haag (Alankomaat)
Määräaika:
Tehtävänimike: Koulutus- ja oppimistutkimus- ja -analyysijaoston päällikkö
Domain(s):
Avustava henkilöstö
Institution/Agency: Euroopan unionin turvapaikkavirasto (EUAA)
Toimipaikat: Valletta (Malta)
Määräaika: