Hyppää pääsisältöön

EPSO kehittää toimintaansa

Uusi kompetenssikehys

EPSO uudistaa menettelyjään. Ensimmäisenä agendalla kompetenssikehyksen uudistaminen.

EU-toimielimet voivat toimia tehokkaasti ja päästä tavoitteisiinsa vain osaavien työntekijöiden avulla, ja henkilöstön kompetenssien on vastattava mahdollisimman hyvin toimielinten tehtäviä ja arvoja. Siksi on välttämätöntä, että EU-elinten kaikilla työntekijöillä on tiettyjä yhteisiä ominaisuuksia, olipa heidän taustastansa, kulttuurinsa, uskontonsa, sukupuolensa tai toimenkuvansa mikä tahansa.

Tämän vuoksi EPSOlla on vuodesta 2010 lähtien ollut käytössä kompetenssikehys, joka koostuu arviointikeskusvaiheessa arvioitavista 8:sta yleiskompetenssista. EU-toimielinten tarpeet ovat kuitenkin muuttuneet vuosien saatossa. Kompetenssikehyksen tarkistaminen oli edellytys sille, että EU-elinten käyttöön saadaan niiden tarpeita vastaava ja nykypäivän työmarkkinoiden mukainen monipuolinen lahjakkuusreservi.

Uudessa kompetenssikehyksessä määritellään ne kompetenssit, jotka ovat välttämättömiä tietyn tehtävän tulokselliseen suorittamiseen. Uuden kehyksen avulla hakijat saavat myös avoimesti tietoa siitä, mitä ominaisuuksia heidän on kyettävä osoittamaan koejakson aikana.

Kompetenssit ovat olennainen osa valintamenettelyä, sillä niiden perusteella arvioidaan hakijan soveltuvuutta hakemaansa työtehtävään. Näin mahdollistetaan kohdennettu rekrytointi. Lisäksi kompetenssikehys auttaa hakijoita tietämään, mitä heiltä odotetaan.

On syytä muistaa, että EU-toimielimet hakevat työntekijöitä myös tehtäviin, joihin vaaditaan erityistä pätevyyttä tietyllä erikoisalalla. Näistä alakohtaisista kompetensseista ja kokeista, joilla yleisiä ja alakohtaisia kompetensseja arvioidaan, on lisätietoa kilpailuilmoituksessa.

EPSO aloittaa uuden kompetenssikehyksen käytön kilpailuissaan vuonna 2023.

Tutustu uusiin yleiskompetensseihin ja seuraa EPSOn sivuston päivityksiä.