Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Valintalautakunnan jäsenet - Puolankieliset (PL) lingvistijuristit

On syytä muistaa, että kaikkien valintalautakuntien työskentely ja keskustelut ovat luottamuksellisia, ja että kukaan valintalautakuntaan kuulumaton henkilö ei saa yrittää ottaa yhteyttä valintalautakunnan jäseniin. Ainoastaan muutoksenhakuoikeuttaan käyttävät hakijat voivat (EPSOn kautta) kirjallisesti ja avoimia kilpailuja koskevissa yleisissä säännöissä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti esittää huomautuksensa valintalautakunnan puheenjohtajalle.

Puheenjohtaja

Maciej Markiewicz

Varapuheenjohtaja 

Dorota Schaack

Jäsenet

Dorota Schaack

Pawel Szajkowski

Magdalena Nogalska

Aleksandra Balcerowska

Henryk Mazur

Maciej Pieszka

Varajäsenet

Anna Kulesza

Malgorzata Gluzinska

Reference number: 
EPSO/AD/379/20

Päivitetty
17.09.2020 - 12:39