Hyppää pääsisältöön

Sopimussuhteiset toimihenkilöt (jatkuva CAST-valintamenettely)

Jatkuvan CAST-menettelyn avulla EU:n toimielimet, muut elimet ja virastot voivat rekrytoida sopimussuhteisia toimihenkilöitä eri alojen tehtäviin.

Lyhenne CAST viittaa sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintavälineeseen (Contract Agents Selection Tool). Koska menettely on jatkuva, siinä ei ole määräaikoja, joten hakijat voivat tehdä hakemuksen milloin tahansa.

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä palkataan määräajaksi suorittavaan työhön, avustaviin hallinnollisiin tehtäviin tai lisätyövoimaksi erikoisaloilla, joiden osaajia ei ole riittävästi virkamiesten joukossa.

Kun jollakin EU-elimellä tai -virastolla on tarve rekrytoida työntekijöitä, se voi etsiä CAST-hakemustietokannasta sopivia hakijoita, joiden tausta vastaa haettua ammattiprofiilia.

Nämä hakijat kutsutaan ensin tietokoneella tehtäviin monivalintakokeisiin. Tämän vaiheen läpäisseet hakijat osallistuvat toiseen vaiheeseen, johon kuuluu haastattelu ja/tai muunlaisia arviointimenettelyjä. Lisätietoa jatkuvan CAST-menettelyn valintakokeista on Esimerkkejä koetehtävistä -sivulla.

Hakijat, jotka läpäisevät kaikki valintamenettelyn vaiheet, voivat saada työtarjouksen.

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden työsuhteen kesto on enintään 6 vuotta. Tehtävistä riippuen sopimus tehdään usein aluksi 6–12 kuukaudeksi ja uusitaan sen jälkeen. Joissakin virastoissa ja edustustoissa määräaikainen sopimus voidaan muuttaa pysyväksi.

Lisätietoa: Jatkuva CAST-valintamenettely – Usein kysyttyä

 

Tehtäväryhmät

Jos haluat hakea EU-elinten sopimussuhteisiin tehtäviin, noudata tarkoin kaikkia jatkuvan CAST-menettelyn kiinnostuksenilmaisupyynnön ohjeita. Luo itsellesi EPSO-tili, ja kirjaa henkilötietosi sekä koulutus- ja työhistoriasi CAST-hakemustietokantaan.

Lisätietoa on Hakumenettely-osiossa.

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä työskentelee hyvin erilaisissa tehtävissä, ja pätevyysvaatimukset vaihtelevat. Tehtäväryhmiä on neljä:

I. Suorittava työ ja avustavat hallinnolliset tehtävät
II. Avustavat ja sihteerin tehtävät, toimiston hoitoon liittyvät ja muut vastaavat tehtävät
III. Toimeenpanevat tehtävät, tekstien laatiminen, kirjanpito ja muut vastaavat tekniset tehtävät
IV. Hallinnolliset, neuvoa-antavat, kielialan ja muut vastaavat tekniset tehtävät.

Hakija voi hakea yhteen tai useampaan tehtäväryhmään, kunhan hän täyttää kelpoisuusvaatimukset.

Kiinnostuksenilmaisupyynnössä luetellaan kaikki yleiset ja erityiset kelpoisuusehdot, jotka koskevat eri profiileja ja tehtäväryhmiä (kielitaito-, koulutus- ja työkokemusvaatimukset). 

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja. EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumisen. Lisätietoja on Yhtäläiset mahdollisuudet -sivulla, jossa kerrotaan myös siitä, miten valintakokeisiin voi pyytää erityisjärjestelyjä.

 

Profiilit

Jatkuva CAST-menettely käsittää useita profiileja tehtäväryhmissä I, II, III ja IV. Huomaa, että hakija hakee aina johonkin profiiliin, ei tiettyyn työtehtävään.

Jatkuva CAST-menettely kattaa seuraavat profiilit. Profiilia napsauttamalla saat lisätietoa mahdollisista työtehtävistä. Voit hakea yhteen tai useampaan profiiliin ja/tai tehtäväryhmään. Suosittelemme kuitenkin, että valitset vain ne profiilit ja tehtäväryhmät, jotka vastaavat parhaiten koulutustasi ja työkokemustasi.