Hyppää pääsisältöön

Prometric-testikeskuksen säännöt

Hakijoiden on käyttäydyttävä testikeskuksen tiloissa asiallisesti ja kohteliaasti. Kaikkia kokeita valvotaan jatkuvasti video- ja äänitallennuksen avulla sekä tarkkailuikkunan läpi. Lisäksi valvoja kiertää koetilassa. TCA (”Test Center Administrator” eli testikeskuksen vastaava) voi poistaa hakijan koetapahtumasta, jos tämä rikkoo testikeskuksen sääntöjä esimerkiksi käyttäytymällä loukkaavasti joko TCA:ta tai muita hakijoita kohtaan. Jos hakijan todetaan rikkoneen sääntöjä kokeen aikana, TCA:n on tehtävä asiasta ilmoitus Prometricille ja kokeen toimeksiantajalle. Sen jälkeen Prometric, joko yksin tai yhdessä kokeen toimeksiantajan kanssa, päättää tarvittavista seuraamuksista. Tällöin hakijan testitulokset voidaan esimerkiksi mitätöidä ja/tai hakijaa vastaan voidaan nostaa rikos- tai siviilioikeudellinen kanne.

 

KOKEEN SISÄLLÖN JA KOEJÄRJESTELYJEN LUOTTAMUKSELLISUUS

 • Tietokonepohjaiset koejärjestelyt, opastus, kokeiden sisältö ja palautekysely ovat Prometricin ja/tai kokeen toimeksiantajan omaisuutta. Ne on pidettävä luottamuksellisina, eikä niitä saa julkistaa.
 • Kokeen minkä tahansa osan ilmaiseminen, julkaiseminen, jäljentäminen tai siirtäminen missä tahansa muodossa tai millä tahansa välineellä (esim. suullisesti, sähköisesti tai kirjallisesti) missä tahansa tarkoituksessa on ehdottomasti kielletty.
 • KAIKENLAINEN jäljentäminen tai paljastaminen johtaa välittömästi siviili- ja/tai rikosoikeudellisen kanteen nostamiseen hakijaa ja kaikkia sellaisia henkilöitä vastaan, jotka ovat antaneet hakijalle ohjeita tai toimivat tämän kanssa yhteistyössä.

 

Sisäänkirjautuminen testikeskukseen ja tauot kokeiden aikana

 • Hakijan on kokeeseen saapuessaan esitettävä alkuperäinen, voimassa oleva virallinen henkilötodistus, jossa on valokuva ja allekirjoitus. Kokeen toimeksiantaja vahvistaa etukäteen hyväksyttävät henkilötodistukset ja niiden voimassaolovaatimukset.
 • Hakijat tutkitaan metallinilmaisimella ennen heidän saapumistaan koetilaan.
 • Hakijoiden on aina ennen koetilaan saapumista nostettava housunlahkeet nilkkojen yläpuolelle, tyhjennettävä taskut ja käännettävä ne nurin sekä nostettava hihat ranteiden yläpuolelle.
 • Jos hakijalla on silmälasit, hänen on luovutettava ne silmämääräiseen tarkastukseen, jonka tarkoituksena on varmistaa, ettei silmälaseissa ole tallennuslaitetta. Kookkaat korut on säilytettävä hakijan säilytyslokerossa. Tämä johtuu siitä, että kookkaisiin koruihin voidaan kätkeä tallennuslaitteita.
 • Kokeisiin voi sisältyä ennalta sovittuja tai muita taukoja kokeen toimeksiantajan ohjeiden mukaisesti. Hakijan on aina koetilasta poistuessaan kirjauduttava ulos.
 • TCA kertoo hakijoille, mitä näiden on sallittua tehdä taukojen aikana ja erityisesti voivatko he käydä säilytyslokerolla ja käyttää siellä olevia muistiinpanoja tai matkapuhelimia. Kaikkien hakijoiden on ilmoitettava TCA:lle ennen kuin he ottavat tavaroita säilytyslokerosta tauon aikana. Tämä koskee myös lääkkeitä. Siitä, että hakija on toistuvasti tai pitkään poissa koetilasta, raportoidaan kokeen toimeksiantajalle.
 • Tauon jälkeen hakijan on aina käytävä läpi kaikki turvatarkastukset, esitettävä voimassa oleva henkilötodistus, kirjauduttava sisään sekä, jos kokeen toimeksiantaja sitä vaatii, annettava sormenjäljet ennen kuin hän pääsee takaisin koetilaan.

 

Kielletyt tavarat ja kielletty käyttäytyminen testikeskuksessa

 • Prometric-testikeskuksiin ei saa tuoda aseita.
 • Koetilaan ei saa tuoda luvattomia henkilökohtaisia tavaroita. Tällaisia ovat muun muassa päällysvaatteet, päähineet, ruoka ja juoma, lompakot, käsilaukut, salkut, muistikirjat, rannekellot, matkapuhelimet, sähkölaitteet ja puettavan teknologian tuotteet.
 • Kirjallisten muistiinpanojen, julkaisujen ja muiden apuvälineiden tuominen koetilaan on ehdottomasti kiellettyä, ellei kokeen toimeksiantaja ole sitä erikseen sallinut. Testikeskuksen henkilöstö noudattaa sallittujen ja kiellettyjen tavaroiden osalta asiakkaan ohjeita (Client Practices).
 • TCA ottaa haltuunsa koetilasta löydetyt kirjalliset muistiinpanot tai sähkölaitteet.
 • Ainoastaan pehmeät korvatulpat (ilman johtoja ja lankoja) ja testikeskuksen tarjoamat paperinenäliinat ovat sallittuja koetilassa.
 • Kaikki TCA:n antama aineisto on palautettava kokeen päättyessä. Käytetty suttupaperi on palautettava ennen kuin TCA antaa hakijalle uutta suttupaperia kokeen aikana.
 • Kevyet vaatekappaleet, jotka kokeeseen osallistuja ottaa mukavuussyistä pois päältään, kuten villapuserot, puvun takit ja huivit, on ripustettava tuolin päälle. Osallistuja ei saa asettaa niitä syliinsä eikä työaseman pöytäpinnan päälle. Koetilaan ei saa tuoda ulkovaatteita, kuten päällys-, ulkoilu- tai sadetakkeja.
 • Puhuminen muiden hakijoiden kanssa koetilassa sekä heidän näyttöruutujensa, koepapereidensa tai muistiinpanojensa katsominen on ehdottomasti kielletty.

 

Huom. Jos nämä säännöt ovat ristiriidassa asiakkaan / kokeen toimeksiantajan omien sääntöjen kanssa, jälkimmäiset ovat etusijalla.

 

Vastuuvapauslauseke: Nämä säännöt on laatinut Prometric. EPSO ei vastaa näistä säännöistä, ja sääntöjä voidaan muuttaa.