Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

EPSOn kokeet

Please note that this page will be updated soon following the new competition model.

EPSOn kilpailuihin ja valintamenettelyihin kuuluu useita kokeita, joilla arvioidaan hakijoiden yleisiä ja erityisiä kompetensseja.

Päävaiheet

  • Kelpoisuus  kelpoisuusehtojen ja vähimmäisvaatimusten täyttymisen arviointi.
  • Talent screener – vain erikoisalojen kilpailuissa. Hakijoita pyydetään erittelemään hakulomakkeessa ammattitaitonsa, kokemuksensa ja pätevyytensä valintalautakunnan arvioitavaksi.
  • Tietokonepohjaiset monivalintakokeet  kokeissa testataan kielellistä, numeerista ja abstraktia päättelykykyä. Joissakin erikoisalojen kilpailuissa niissä testataan myös alakohtaista osaamista. Kokeet tehdään yleensä etäyhteydellä ja/tai jossakin testikeskuksessa eri puolilla maailmaa. Hakijoiden on osallistuttava kokeisiin tietyn koejakson aikana.
  • Arviointikeskusvaihe  yleisten ja ammatillisten kompetenssien viimeinen testivaihe. Valintalautakunta arvioi erilaisin kokein hakijoiden analysointi- ja ongelmanratkaisukykyä, viestintä-, priorisointi- ja organisointikykyä, laatutietoisuutta, tuloshakuisuutta jne. Kompetenssien arvioinnissa otetaan huomioon viisi ankkuria. Arviointikeskusvaiheen kokeet järjestetään verkossa etäyhteydellä ja ne pidetään yleensä eri päivinä. Huom. EPSO käyttää uutta kompetenssikehystä vuonna 2023 julkaistuista kilpailuista alkaen. Lisätietoa uudesta kompetenssikehyksestä: EPSO kehittää toimintaansa | EU Careers (europa.eu)

Lisätietoa EPSOn valintamenettelyistä on myös verkkosivulla EPSOn kokeet – Usein kysyttyjä taustatietoja.

Koetyypit

Alla on luettelo kuhunkin profiiliin liittyvistä kokeista sekä esimerkkejä kysymyksistä.