Hyppää pääsisältöön

Yhtäläiset mahdollisuudet, moninaisuus ja osallisuus

Euroopan unionin keskeisinä tavoitteina on lisätä suvaitsevaisuutta, torjua ennakkoluuloja ja korostaa moninaisuuden hyötyjä yhteiskunnassa.

EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO pyrkii valintamenettelyissään tarjoamaan kaikille hakijoille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua menettelyyn erottelematta heitä rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, vähemmistöön kuulumisen, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaali-identiteetin tai minkä tahansa muun ominaisuuden perusteella.

EPSOn valintamenettelyt ovat selkeät ja läpinäkyvät, ja niissä otetaan huomioon saavutettavuus kaikkien hakijoiden kannalta. Tavoitteena on tarjota kaikille hakijoille yhtäläiset mahdollisuudet osoittaa pätevyytensä ja taitonsa. EPSO pyrkii havaitsemaan ja poistamaan mahdollisia osallistumista hankaloittavia esteitä, ennakkoasenteita ja muita syrjintään liittyviä riskejä.

EPSO pyrkii määrätietoisesti saamaan kilpailuihin taustoiltaan erilaisia hakijoita. Se pyrkii lisäämään EU:n toimielinten henkilöstön monimuotoisuutta, jotta EU:n virkamieskunta edustaisi mahdollisimman hyvin kansalaisia, joita se palvelee.

Onko sinulla ongelmia esteettömyyden suhteen? Anna palautetta EPSOlle, jotta se voi parantaa viestintänsä ja valintamenettelyjensä esteettömyyttä. Jos sinulla on vaikeuksia tämän verkkosivuston joidenkin osien ja/tai asiakirjojen käytössä, ota yhteyttä – vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Tarvitsetko EPSOn valintakokeita varten erityisjärjestelyjä toimintarajoitteen tai terveydentilasi vuoksi? Lue lisää tämän sivun oikeanpuoleisen palstan linkeistä.