Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Hakumenettely

Please note that this page will be updated soon following the new competition model.

 

EU:n toimielinten työntekijöiden valintamenettelyt vaihtelevat sen mukaan, mistä henkilöstöluokasta on kyse.

Jäljempänä on tarkempaa tietoa kustakin henkilöstöluokasta. Valinnoista vastaa yleensä Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO). Erityisesti tämä koskee vakinaisen henkilöstön valintaa.

Tutustu myös EPSOn kokeet -sivuun, jossa on tietoa kokeista ja niissä vaadittavista taidoista.

Lisätietoa on myös henkilöstösäännöissä ja EPSOn Usein kysyttyä -sivulla. Tutustu myös EU:n uraprofiileihin ja avoinna oleviin työtehtäviin.

Vakinainen henkilöstö

EU:n toimielimet valitsevat vakinaisen henkilöstönsä EPSOn verkkosivuilla julkaistavien avointen virkakilpailujen kautta.

Jokaisen kilpailun kilpailuilmoitus sisältää yksityiskohtaiset tiedot viran toimenkuvasta, vastuista, kelpoisuusehdoista ja valintamenettelystä.

Kaikkien hakijoiden on luotava oma EPSO-tili, joka on keskeinen väline valintamenettelyn aikana lähetettävien ilmoitusten ja tiedotteiden vastaanottamiseen.

Kutakin kilpailua varten nimitettävä valintalautakunta vastaa hakijoiden arvioinnista koko menettelyn ajan.

Kilpailut julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Valintamenettelyssä on useita vaiheita, kuten kokeita ja muita menetelmiä hakijoiden perustaitojen ja ammatillisen pätevyyden arvioimiseksi:

  • Tietokonepohjaiset monivalintakokeet, joissa testataan kielellistä, numeerista ja abstraktia päättelykykyä. Joissakin erikoisalojen kilpailuissa niissä testataan myös alakohtaista osaamista.
  • Kykyjen kartoitus erikoisalojen kilpailuissa. Hakijoita pyydetään erittelemään kaikki ammattitaitonsa, kokemuksensa ja pätevyytensä valintalautakunnan arvioitavaksi.
  • Arviointikeskusvaihe, joka on yleisen ja ammatillisen osaamisen viimeinen testivaihe. Valintalautakunta arvioi erilaisin kokein hakijoiden analysointi- ja ongelmanratkaisukykyä, viestintä-, priorisointi- ja organisointikykyä, laatutietoisuutta, tuloshakuisuutta jne.

Valintamenettelyn tarkoituksena on laatia kilpailun läpäisseistä hakijoista varallaololuettelo.

Kun EU:n toimielimet tarvitsevat työntekijöitä, ne voivat hakea tarpeisiinsa sopivia hakijoita varallaololuettelosta ja kutsua heitä työpaikkahaastatteluun.

Yksittäinen EU:n vakinaisen henkilöstön valintamenettely voi kilpailusta riippuen kestää muutamasta kuukaudesta useaan kuukauteen.

Lue lisää EPSOn kokeista sivuilta EPSOn kokeet – faktaa ja fiktiota ja Usein kysyttyä.

Sopimussuhteinen henkilöstö

Sopimussuhteisia työntekijöitä rekrytoidaan kahdella tavalla:

1) Sopimussuhteiset toimihenkilöt / CAST Permanent -valintamenettely 

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä voidaan ottaa palvelukseen CAST Permanent- eli jatkuvan CAST-valintamenettelyn kautta. 

Lyhenne CAST viittaa sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintavälineeseen (Contract Agents Selection Tool). Permanent eli jatkuva menettely tarkoittaa, että haussa ei ole määräaikoja, vaan hakijat voivat tehdä hakemuksensa milloin tahansa.

Avointen työpaikkojen sivullamme on CAST Permanent -paikkoja koskevia kiinnostuksenilmaisupyyntöjä eri aloilta, kuten rahoitus, poliittiset asiat / EU-politiikka, sihteeri- ja virkailijatehtävät, tietotekniikka, lainsäädäntö, viestintä jne. Hakijoiden on noudatettava annettuja hakuohjeita.

Hakijoiden on luotava oma EPSO-tili ja kirjattava henkilötietonsa sekä koulutus- ja työhistoriansa CAST-hakemustietokantaan.

Hakemuksen lähettäminen jatkuvaan CAST-valintamenettelyyn ei tarkoita, että hakija automaattisesti kutsuttaisiin kokeisiin. 

Kun jollakin EU-elimellä tai -virastolla on tarve rekrytoida työntekijöitä, se voi etsiä CAST-hakemustietokannasta sopivia hakijoita, joiden tausta vastaa haettua ammattiprofiilia.

Nämä esivalitut hakijat kutsutaan EPSOn järjestämiin kokeisiin: tietokonepohjaiset monivalintakokeet, joissa testataan kielellistä, numeerista ja abstraktia päättelykykyä; kompetenssikoe (erikoisalan hallinnasta) tai kielikoe (lingvisteille).

Nämä kokeet läpäisseet hakijat voidaan kutsua haastatteluun ja ottaa palvelukseen.

Lisätietoa menettelystä on CAST Permanent -sivulla, jossa hakemuksen voi tehdä suoraan.

 

2) Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Ad hoc -työpaikat

EU-toimielimet, -elimet ja -virastot voivat myös palkata sopimussuhteisia työntekijöitä erikoistehtäviin tapauskohtaisesti. Tällaisia asiantuntijatehtäviä on monenlaisia, kuten rahoitusasioiden avustaja, webmaster, yhteiskuntatieteilijä, kyberturvallisuuden suunnittelija jne. 

Jatkuvasta CAST-menettelystä poiketen jokaisessa työpaikkailmoituksessa on hakuaika ja se sisältää tiedot hakemisesta, rekrytointimenettelystä jne.

EU-toimielimet, -elimet ja -virastot julkaisevat ad hoc -työpaikkailmoituksia, ja niillä on omat haku- ja rekrytointimenettelynsä. 

Sopimussuhteisen henkilöstön työpaikkailmoitukset julkaistaan avointen työpaikkojen sivulla. 

Väliaikaiset toimihenkilöt

Väliaikaisia toimihenkilöitä otetaan palvelukseen virkamiesten sijaisiksi tai vahvistamaan tiettyjä yksiköitä. Sopimus tehdään yleensä määräajaksi

Väliaikaisten toimihenkilöiden tehtäviä on monenlaisia, kuten yhteiskuntatieteilijä, hankepäällikkö, kääntäjä, tiedeanalyytikko ja ohjelmavastaava. 

EU-toimielimet, -elimet ja -virastot julkaisevat väliaikaisten toimihenkilöiden hakuilmoituksia EPSOn avointen työpaikkojen sivulla, ja niillä on omat valintamenettelynsä.

Kunkin tilanteen erilaisista tarpeista riippuen EU-toimielimet, -elimet ja -virastot voivat delegoida valintamenettelyn toteuttamisen EPSOlle. Tällaisessa tapauksessa valintamenettelyyn liittyy kiinnostuksenilmaisupyyntö, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot toimenkuvasta, kelpoisuusehdoista ja valintakokeista.

Työpaikkailmoituksiin voi tutustua EU-toimielinten ja -elinten työpaikkasivuilla.
 

Kansalliset asiantuntijat

Kansalliset asiantuntijat ovat EU-maiden virkamiehiä, jotka tulevat määräajaksi työskentelemään johonkin EU-toimielimeen tai -virastoon.

Kansalliset asiantuntijat tuovat EU:n käyttöön oman asiantuntemuksensa ja erityisosaamisensa, joka voi liittyä esimerkiksi tekniikkaan, turvallisuuteen, lainsäädäntöön tai talouteen.

Kansallisten asiantuntijoiden tehtävistä ilmoitetaan usein EPSOn avointen työpaikkojen sivulla. Avointa toimea koskeva ilmoitus sisältää yksityiskohtaiset tiedot valintamenettelystä, määräaikaisen työkomennuksen edellytyksistä, kelpoisuusehdoista ja työtehtävien luonteesta. 

EU-toimielimillä, -elimillä ja -virastoilla on omat haku- ja rekrytointimenettelynsä. 

Lisätietoa hakumahdollisuuksista saa pysyvistä EU-edustustoista.

Muut työntekijäryhmät
  • Tilapäistyöntekijät

EU:n toimielimet palkkaavat tiettyihin tehtäviin tilapäistyöntekijöitä työvoimanvälitysyritysten kautta. Nämä työntekijät eivät kuulu EU:n varsinaiseen henkilöstöön.

Tilapäistyöntekijöitä tarvitaan erilaisissa suorittavan työn tehtävissä sekä muissa teknisissä ja erityistehtävissä.

Tilapäistyövoimaa välittävät yritykset – Bryssel

Randstad
Rue des Princes 8–10
1000 Bruxelles
Puhelin: +32 2 643 4790
Sähköposti: inhouse_1230@randstad.be
Verkkosivusto: www.randstad.be

Start People
Rue Royal 153
1210 Brussels
Puhelin: +32 2 212 1920
Sähköposti: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Puhelin: +32 2 513 14 14
Sähköposti: publicsector@daoust.be
Verkkosivusto: www.daoust.be

 

Tilapäistyövoimaa välittävät yritykset – Luxemburg

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxembourg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxembourg

 

  • EU-asiantuntijat

EU:n politiikan alojen asiantuntijat voivat rekisteröityä EU-toimielinten ja -virastojen ylläpitämiin asiantuntijatietokantoihin.

Rekisteröityneitä asiantuntijoita palkataan tarvittaessa erityistehtäviin.

Lisätietoa: Hae asiantuntijaksi Euroopan komissioon

Lisätietoa tutkimusalan asiantuntijatehtävistä: EU:n tutkimus- ja kehitystietopalvelu (CORDIS)

 

  • Euroopan parlamentin jäsenten avustajat

Parlamentin jäsenten avustajat auttavat jäseniä suoraan näiden työssä ja hoitavat monenlaisia tehtäviä jäsenten ohjauksessa ja alaisuudessa. Toimipaikat sijaitsevat Brysselissä, Strasbourgissa tai Luxemburgissa.

Lisätietoa on saatavilla Euroopan parlamentin sivustolla.

Tietoa ryhmäkohtaisista rekrytointimenettelyistä on Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien sivustoilla.

 

  • Kielialan freelancerit

EU:n toimielimet käyttävät säännöllisesti freelancekääntäjiä ja -tulkkeja.

Freelancekääntäjät:

  • jos haluat kääntää Euroopan komissiolle, seuraa sen julkaisemia tarjouspyyntöjä
  • jos haluat kääntää unionin tuomioistuimelle, tutustu sen freelancesivulla julkaistuihin hankintailmoituksiin.

Freelancetulkit: Tutustu Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin tuomioistuimen tulkkihakumenettelyyn sivustolla Freelancetulkiksi EU:n toimielimiin.

 

  • Huolto- ja ruokalatyöntekijät

Kiinteistöjen huollosta sekä kahvila- ja ruokalapalveluista vastaavat työntekijät rekrytoidaan ulkopuolisten alihankkijoiden kautta.

Alihankkijat valitaan avointen tarjouskilpailujen perusteella.

Lisätietoa: EU:n rahoitus, avustukset ja tarjouskilpailut