Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Seuraavat vaiheet

Kilpailun läpäisseet hakijat kirjataan nk. varallaololuetteloon, josta toimielimet voivat rekrytoida työntekijöitä. Lisätietoa seuraavista vaiheista:

 • Kussakin EU-toimielimessä työskentelee sen kokoa ja tehtäviä vastaava määrä henkilöstöä.
 • Kun työpaikkoja avautuu, toimielimet etsivät varallaololuettelossa olevien hakijoiden joukosta henkilöitä, jotka vastaavat parhaiten niiden tarpeisiin (esim. koulutus, työkokemus ja kielitaito).
 • Jos varallaololuettelo on useamman toimielimen yhteinen, voi hakija saada haastattelukutsun useammasta elimestä.
 • Käytännön syistä hakijaa voidaan pyytää käymään lääkärintarkastuksessa. Hakijan on läpäistävä tarkastus, ennen kuin nimityspäätös voidaan tehdä.
 • Hakija voi kieltäytyä työtarjouksesta, mutta hänellä ei ole takeita siitä, että hänelle esitetään muita tarjouksia ennen varallaololuettelon voimassaolon päättymistä. 
 • Toimielimissä jo työskentelevät virkamiehet ovat henkilöstösääntöjen mukaan rekrytointitilanteessa etusijalla varallaololuettelossa oleviin hakijoihin nähden.
 • Hakijan on syytä pitää EPSO-tilillään olevat henkilötietonsa ajan tasalla.
 • Ansioluettelo on hyvä päivittää säännöllisesti ja mieluiten Europass-muodossa (käytä ”Lisää ansioluettelo / Upload CV” -valikkokohtaa).
 • Ansioluetteloa ei pidä lähettää suoraan toimielimiin. Hakijan ansioluettelo, kompetenssipassi ja tiedot siitä, milloin hän on saatavilla toimielinten palvelukseen, ovat toimielinten rekrytoijien nähtävissä tietokannassa.
 • Hakija voi yhteydenottolomakkeella pyytää EPSOa merkitsemään tietoihinsa, ettei ole rekrytoitavissa tietyn ajanjakson aikana. Huom. Tällainen menettely ei kuitenkaan pidennä varallaololuettelon voimassaoloaikaa.
 • Jos hakija haluaa tallentaa täydellisen jäljennöksen hakemuksestaan (myös EPSOn kanssa käydystä kirjeenvaihdosta), hänen on tallennettava ja/tai tulostettava se mahdollisimman pian, sillä kirjeenvaihto säilyy tilillä vain rajallisen ajan.
 • Varallaololuettelo on tietokanta, johon tallennetaan kilpailun läpäisseiden hakijoiden tiedot (esim. profiili ja kompetenssit).
 • Varallaololuetteloon pääsy ei takaa työpaikkaa, mutta keskimäärin noin puolet varallaololuettelossa olevista hakijoista rekrytoidaan 7 kuukauden sisällä.
 • Varallaololuettelot ovat yleensä voimassa 1 vuoden (erikoisalojen luettelot yleensä 3 vuotta). EPSO voi pidentää luettelon voimassaoloaikaa toimielinten tarpeiden mukaan. Päätös mahdollisesta pidentämisestä tehdään yleensä hiukan ennen luettelon voimassaolon päättymistä ja julkaistaan EU Careers -sivustolla.
 • Varallaololuettelon voimassaolo alkaa siitä hetkestä, kun kilpailun läpäisseille hakijoille ilmoitetaan, että heidät on otettu varallaololuetteloon. Luettelon voimassaoloaika julkaistaan EPSOn sivustolla.
 • Vaikka luettelon julkaiseminen EPSOn sivustolla viivästyisikin, se ei vaikuta varsinaiseen rekrytointiin.
 • Hakija, joka on saanut henkilöstöosastolta virallisen työtarjouskirjeen, voidaan rekrytoida, vaikka luettelon voimassaoloaika päättyisikin ennen kuin rekrytointiprosessi on saatu päätökseen.
 • Virkamies voidaan koeajan päättyessä joko vakinaistaa tai irtisanoa. EPSO ei voi palauttaa häntä takaisin varallaololuetteloon.
 • Kullakin toimielimellä on rekrytointikiintiö, joka kertoo, kuinka monta hakijaa kukin toimielin voi varallaololuettelosta palkata. Ainoastaan EPSO ja EU-toimielimet tietävät kiintiön suuruuden.
 • Kiintiöt vastaavat toimielinten rekrytointitarpeita tietyllä aikavälillä.
 • Kun kiintiöitä sovelletaan, toimielimet saavat rekrytoida varallaololuettelosta hakijoita kiintiöidensä mukaisesti. Tällöin muiden toimielinten rekrytoinneille tarvitaan suostumus kaikilta toimielimiltä, joilla on kiintiöitä.
 • Yleensä kiintiö poistetaan 3 kuukautta tai joissakin erikoisalojen kilpailuissa 6 kuukautta sen jälkeen, kun varallaololuettelo on julkaistu, tai kiintiökautta voidaan pidentää rekrytoivien toimielinten suostumuksella.
 • Hakija, joka on läpäissyt kilpailun, pääsee tarkastelemaan siihen liittyviä, vapaana olevia työpaikkoja. Hän voi hakea näihin paikkoihin niin kauan kuin varallaololuettelo on voimassa.
 • Avointen työpaikkojen julkaiseminen hakijan EPSO-tilillä on kunkin toimielimen vastuulla. Ne päättävät varallaololuettelokohtaisesti, mitkä työpaikat ovat haettavissa.
 • Toimielimillä ei ole velvollisuutta avata paikkoja kaikille tai osalle hakijoista.
 • Jos varallaololuetteloon sovelletaan kiintiöitä, hakija ei mahdollisesti pääse tarkastelemaan avoimia paikkoja ennen kuin kiintiöt on poistettu.
 • Kun toimielin julkaisee avoimen työpaikan, hakijan EPSO-tilin etusivulle (Applications/Hakemukset) ilmestyy kyseisen kilpailun kohdalle painike ”Show vacancies”. 
 • Siitä pääsee tarkastelemaan luetteloa avoimista työpaikoista (koodi, tehtävänimike ja toimielin).
 • Napsauttamalla luettelossa olevaa avointa työpaikkaa pääsee tarkastelemaan yksityiskohtaisempia tietoja (sijainti, tehtävät, yhteystiedot).
 • Hakijan on syytä käydä EPSO-tilillään säännöllisesti, koska toimielimet voivat milloin tahansa ladata sinne ilmoituksen avoimesta työpaikasta ja hakuaika voi olla lyhyt. Erillistä ilmoitusta uusista avoimista työpaikoista ei lähetetä. 
 • Hakijan kannattaa ennen työpaikan hakemista varmistaa, että hänen ansioluettelonsa on ajan tasalla. Lisäksi saatekirjeessä on mainittava, mihin kilpailuun hakemus liittyy.
 • Huom. Komission osalta näkyvissä voi olla ilmoituksia sellaisistakin hakijan varallaololuettelon työpaikoista, joihin kyseisellä hakijalla ei ole hakukelpoisuutta. Jos haettava työpaikka esimerkiksi on tasoa AST3, mutta hakija on AST1-varallaololuettelossa, hän ei ole hakukelpoinen.
 • Avoimeen työpaikkaan, omaan hakukelpoisuuteen ja rekrytointiprosessiin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä rekrytoivaan yksikköön. Yhteystiedot ovat avointa työpaikkaa koskevassa ilmoituksessa.
 • Avointa työpaikkaa koskeva hakemus lähetetään ainoastaan rekrytoivalle toimielimelle eikä EPSOon, sillä toimielimet hoitavat itse koko rekrytoinnin.

Huom. Kunkin valintamenettelyn oikeudelliset puitteet esitetään kilpailuilmoituksessa ja avointen kilpailujen yleisissä säännöissä. Tämä sivu on tarkoitettu pelkästään lisäopastukseksi.