Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Hallintovirkamies Iina L.

picture of Lina

Tulin Euroopan ulkosuhdehallintoon virkamieheksi vuonna 2020. Työni liittyy rauhaa ja turvallisuutta edistävien EU-toimien monialaisiin kysymyksiin. Keskeisiä teemoja ovat muun muassa ilmastonmuutoksen ja turvallisuuden väliset yhteydet sekä terveys-, luonnonvara- ja muuttoliikeasiat EU:n ulkoiseen toimintaan kuuluvan kriisinhallinnan yhteydessä. Tehtävänäni on kehittää uusia toimia ja toimintamalleja, laatia asiakirjoja ja tilanneselostuksia sekä järjestää erilaisia tapahtumia.

Euroopan ulkosuhdehallinto vastaa EU:n diplomaattisista suhteista. Työssäni tämä näkyy niin, että olen päivittäin yhteydessä eri puolilla maailmaa toimiviin yhteistyökumppaneihin.

Tätä ennen työskentelin tiedottajana Euroopan parlamentissa ja virkamiehenä EU:n Israelin-edustustossa, jossa käsittelin erityisesti ihmisoikeusasioita. Olen suorittanut maisterintutkinnot sekä yhteiskuntatieteissä että EU:n ulkosuhteiden ja diplomatian alalla.