Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Harjoittelupaikat

Toimipaikat: 
Bryssel (Belgia)

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) harjoittelupaikat ovat osa Euroopan komission Bluebook-harjoitteluohjelmaa. Hakijoilta edellytetään korkeakoulututkintoa. Harjoittelijat tekevät samankaltaisia töitä kuin vastapalkatut virkamiehet. Käytännössä tähän kuuluu työryhmätapaamisten tai kokousten valmistelua, tiedonkeruuta ja dokumentointia, raporttien valmistelua ja kysymyksiin vastaamista sekä osallistumista yksikön kokouksiin ja muihin tapahtumiin.

Hakukelpoisuus: Harjoittelijalta edellytetään, että hän on suorittanut korkeakoulututkinnon (tutkinnon on oltava jo valmis) jollakin seuraavista aloista: kriisinratkaisu, pankkitoiminta, rahoitus, taloustiede, valtiotiede, henkilöstöhallinto, viestintä, tieto- ja viestintätekniikka ja oikeustiede. Harjoittelijan ei tarvitse olla EU-kansalainen, sillä joitakin harjoittelupaikkoja on varattu myös EU:n ulkopuolelta tuleville hakijoille, mutta hakijalta edellytetään kahden EU-kielen osaamista. Työkokemus ja jatko-opinnot ovat etu, mutta niitä ei vaadita.

Kesto: 5 kuukautta

Palkka/korvaus: 1 220,78 euroa ja matkakorvaus – Bluebook-harjoittelu järjestetään kahdesti vuodessa.

Aloitusajankohdat: 1. maaliskuuta ja 1. lokakuuta