Skip to main content

Riarthóirí i réimse na talmhaíochta inbhuanaithe agus na forbartha tuaithe

An speisialtóir thú i réimse na talmhaíochta inbhuanaithe agus na forbartha tuaithe? Ar mhaith leat tús a chur le gairmréim idirnáisiúnta laistigh d'fhoireann ilchultúrtha ilchineálach? Más amhlaidh atá, léigh leat.

an Coimisiún Eorpach (CE) ag lorg speisialtóirí faoi láthair a bhfuil taithí oibre acu i réimse na talmhaíochta inbhuanaithe agus na forbartha tuaithe. Oibreoidh na hoifigigh beartas a earcófar (grád AD 6) in Ard-Stiúrthóireacht na Talmhaíochta agus na Forbartha Tuaithe (AS AGRI) sa Bhruiséil den chuid is mó.

Ar na príomhchúraimí a bheidh ort, tá beartais agus reachtaíocht nua a fhorbairt, an reachtaíocht agus na cláir atá ann cheana a chur chun feidhme agus a bhainistiú, anailísiú eacnamaíoch a dhéanamh agus peirspictíochtaí beartas a sholáthar. Ar a bharr sin, déanfaidh tú caibidlíocht maidir le comhaontuithe trádála agus/nó monatóireacht orthu, cuideoidh tú i dtaca le gníomhaíochtaí meastóireachta a bhaineann le feidhmíocht agus breisluach AE na mbeart atá faoi chúram AS AGRI, agus déanfaidh tú ionadaíocht ar AS AGRI i meithleacha de chuid an Choimisiúin, coistí de chuid an Aontais Eorpaigh, institiúidí de chuid an Aontais Eorpaigh, in eagraíochtaí agus i bhfóraim idirnáisiúnta.

Don duine atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil maille le mórán deiseanna ar thuilleadh foghlama a dhéanamh, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. 

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna, agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall a chinntiú go bhfuil comhdheiseanna ag na hiarrthóirí uile, go gcaitear ar an dóigh chéanna leo agus go bhfuil an rochtain chéanna acu ar a cuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

 

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Chun iarratas a dhéanamh, ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach agus eolas a bheith agat ar 2 cheann ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh: eolas cuimsitheach ar theanga 1 (ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh) agus eolas sásúil ar theanga 2 (Béarla nó Fraincis).

Ní mór duit céim ollscoile 3 bliana ar a laghad a bheith agat san eolaíocht talmhaíochta, agus 3 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin sa réimse (an talmhaíocht inbhuanaithe, forbairt tuaithe, foraoiseacht, acmhainní nádúrtha inbhuanaithe, margaí talmhaíochta agus trádáil). Is féidir leat iarratas a dhéanamh freisin má tá céim ollscoile 3 bliana ar a laghad agat in aon réimse agus 6 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin sa réimse..

Más é sin an cineál próifíle atá agat, is tusa an duine atá á lorg againn!

Tá eolas mionsonraithe faoi na riachtanais le fáil san fhógra comórtais ar an leathanach iarratais thíos.

Is féidir iarratas a dhéanamh ón Déardaoin 4 Feabhra 2021.