Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Aguisín a ghabhann leis an nglao ar léiriú spéise

Leis an aguisín seo a foilsíodh an 10 Márta 2022, tugadh isteach próifílí um ‘bainistíocht foirgneamh’ sa ghlao ar léiriú spéise (arna fhoilsiú an 5 Eanáir 2017 agus arna leasú roinnt uaireanta). Chun tuilleadh eolais a fháil maidir leis na rialacha is infheidhme i ndáil leis na próifílí um bainistiú foirgneamh, féach an leagan comhdhlúite den ghlao ar léiriú spéise.

Uimhir: 
EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022