Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

An Creat Nua Inniúlachtaí

Sainmhínítear sa Chreat Nua Inniúlachtaí na hinniúlachtaí a bhfuil gá leo chun feidhmiú go héifeachtach i bpost ar leith agus tugtar faisnéis thrédhearcach ann maidir leis an bpróiseas roghnúcháin, trí shoiléiriú a dhéanamh ar na tréithe nach mór do na hiarrthóirí a léiriú le linn thrialacha an chomórtais ábhartha.

Féach thíos na hinniúlachtaí ginearálta nua a úsáidfear chun tástáil a dhéanamh amach anseo san Ionad Measúnaithe.