Skip to main content

Important information

Tá an tréimhse chun iarratas a dhéanamh le haghaidh na bliana acadúla 2020/2021 oscailte anois!

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar líne idir an 20 Feabhra agus an 20 Márta 2020.

Líon isteach an fhoirm seo chun d'iarratas a dhéanamh.

Tá an t-eolas ar fad faoin gclár “Ambasadóirí Mac Léinn um Ghairmeacha AE” ar an leathanach gréasáin saincheaptha.

Post date: 20/02/2020 - 09:10

Faoi mar is eol duit b'fhéidir, tá an tréimhse iarratais le haghaidh na bliana acadúla 2020/2021 istigh anois!

Tá scagadh á dhéanamh againn ar na CVanna faoi láthair.

Tosóidh an próiseas roghnúcháin le haghaidh na bliana acadúla 2021/2022 i mí Feabhra/Márta 2021.

Tá an t-eolas ar fad faoin gclár “Ambasadóirí Mac Léinn um Ghairmeacha AE” ar an leathanach gréasáin saincheaptha.

Post date: 24/03/2020 - 14:45

An chéad tréimhse iarratais eile le haghaidh Ambasadóirí EU Careers don bhliain acadúil 2021/2022, is é is dóichí gur idir na dátaí seo a leanas a bheidh an tréimhse sin ar oscailt: 15 Feabhra – 19 Márta 2021.

Tá an t-eolas ar fad faoin gclár “Ambasadóirí Mac Léinn EU Careers” le fáil ar an leathanach gréasáin tiomnaithe.

Post date: 25/11/2020 - 13:08

Tá an tréimhse chun iarratas a dhéanamh le haghaidh na bliana acadúla 2021/2022 oscailte anois!

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar líne idir an 15 Feabhra agus an 19 Márta 2021.

Líon isteach an fhoirm seo chun d’iarratas a dhéanamh.

Tá gach eolas faoin gclár ‘Ambasadóirí Mac Léinn um Ghairmeacha AE’ ar an leathanach gréasáin saincheaptha dedicated page.

Post date: 12/02/2021 - 15:10

An chéad tréimhse iarratais eile le haghaidh ‘Ambasadóirí Mac Léinn um Ghairmeacha AE’ don bhliain acadúil 2022/2023, is é is dóichí gur idir na dátaí seo a leanas a bheidh an tréimhse sin ar oscailt: an 18 Feabhra – an 18 Márta 2022.

Tá gach eolas faoin gclár ‘Ambasadóirí Mac Léinn um Ghairmeacha AE’ ar an leathanach gréasáin saincheaptha.

Post date: 11/01/2022 - 15:22

Tá an tréimhse chun iarratas a dhéanamh le haghaidh na bliana acadúla 2022/2023 oscailte anois!

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar líne idir an 18 Feabhra agus an 18 Márta 2022.

Líon isteach  an fhoirm seo chun d’iarratas a dhéanamh.

Tá gach eolas faoin gclár ‘Ambasadóirí Mac Léinn um Ghairmeacha AE’ ar an leathanach gréasáin saincheaptha.

Post date: 17/02/2022 - 08:42