Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cé leis ar ceart dom dul i dteagmháil má bhíonn fadhbanna teicniúla ann agus mé ag déanamh coinne le haghaidh na dtrialacha ar ríomhaire?

Má bhíonn fadhbanna teicniúla ann agus tú ag déanamh coinne le haghaidh trialacha ar ríomhaire, ag athsceidealú trialacha nó á gcur ar ceal, téigh i dteagmháil go díreach le Prometric ar an bhfón, le ceann de na huimhreacha thíos (saorghlao le formhór na soláthraithe teileachumarsáide):

An Ostair: 0800 201 768
An Bheilg: 0800 80293
An Bhulgáir: 00800 1104423
An Chróit: 0800 222 354
An Chipir: 800 91198
Poblacht na Seice: 800 900 549
An Danmhairg: 8060 0064
An Eastóin: 800 0044 235
An Fhionlainn: 0800 97543
An Fhrainc: 0805 54 03 72
An Ghearmáin: 0800 101 5487
An Ghréig: 00800 4414 0600
An Ungáir: 06 80 981 361
Éire: 1800 882 168
An Iodáil: 800 917 585
An Laitvia: 800 2565
An Liotuáin: 8800 30392
Lucsamburg: 0800 26701
Málta: 800 62442
An Ísiltír: 0800 020 0951
An Pholainn: 00800 4411 842
An Phortaingéil: 800 207 477
An Rómáin: 0800 894557
An tSlóvaic: 0800 004 493
An tSlóivéin: 0800 80871
An Spáinn: 900 811 189
An tSualainn: 201 701 533

Is féidir leat glaoch ar +31 320 239 575 freisin. Tabhair do d'aire nach uimhir shaorghlao í an uimhir sin.