Skip to main content

Conas na trialacha ar ríomhaire a athsceidealú?

Le linn na tréimhse déanaimh coinní agus na tréimhse trialacha is féidir an choinne le haghaidh triail ceisteanna ilrogha a athsceidealú ach an t-am atá á lorg a bheith ar fáil, agus ar na coinníollacha seo a leanas:

  • i dtús báire, is ceart fanacht go dtí go n-uaslódálfar an deimhniú coinne ar do chuntas EPSO (faoi cheann 24 uair an chloig ó dhéantar an choinne, de ghnáth), mar is ann a bheidh an uimhir dheimhniúcháin agus an cód a bheidh de dhíth ort chun an coinne a athsceidealú;
  • is féidir an choinne a rinneadh roimhe a athsceidealú tráth ar bith go dtí an lá roimh an gcoinne;
  • is as na coinní a thaispeántar sa chóras, agus astu sin amháin, is féidir an choinne nua a roghnú;
  • is féidir áit an ionaid trialacha a athrú (ach an áit a bheith ar fáil);
  • ní mór an nós imeachta athsceidealaithe a leanúint ina iomláine, mar atá go dtí an scáileán deireanach (mura ndéanfar ina iomláine é, beidh an chéad choinne bailí fós);
  • ní mór duit deimhniú na coinne uasdátaithe a phriontáil agus a thabhairt leat go dtí an t‑ionad trialacha. 

Is féidir teacht ar chóras bainistithe coinní Prometric tríd an nasc sa deimhniú coinne i do chuntas EPSO.

Féach anseo na seatanna scáileáin de chéimeanna an nóis imeachta maidir le hathsceidealú.

 

Cúinsí eisceachtúla

Ar chúinsí eisceachtúla (e.g. tinneas tromchúiseach, breith linbh, bás céile, duine clainne, tuismitheora, dearthár nó deirféar), d'fhéadfadh sé go gceadódh EPSO athsceidealú a dhéanamh (ach an t-am atá á iarraidh a bheith ar fáil).

Ní féidir, ar chúinse ar bith (cúinsí eisceachtúla san áireamh), athsceidealú a iarraidh sna cásanna seo a leanas:

  • le linn na seacht lá féilire dheireanacha de thréimhse na dtrialacha más faide an tréimhse sin ná 14 lá féilire;
  • le linn na trí lá féilire dheireanacha de thréimhse na dtrialacha más é fad na tréimhse sin 14 lá féilire nó níos lú;

Is ceart duit dul i dteagmháil le EPSO gan mhoill, agus d'uimhir iarratasóra agus gach doiciméad fianaise a bhaineann le hábhar a chur leis an teachtaireacht, e.g. teastas dochtúra, nach mór dó dáta na coinne a chumhdach.

Cuirfear ar an eolas thú a luaithe a dhéanfar cinneadh faoin athsceidealú, ach féach nach gcuirfear san áireamh ach cúinsí atá eisceachtúil go fírinneach agus a gcuirfear cruthúnas orthu ar fáil.

Ní féidir cás-staidéar, scrúdú scríofa sa réimse lena mbaineann, ná trialacha an bhosca isteach ríomhphoist nó trialacha aistriúcháin a athsceidealú.