Skip to main content

Cad í an chéad chéim eile i ndiaidh dom coinne a dhéanamh?

Caol díreach i ndiaidh duit coinne a dhéanamh, gheobhaidh tú ríomhphost deimhniúcháin ó Prometric. Seiceáil d'fhillteán turscair/dramhphoist mura bhfeice tú é.

Tá an cód trialach atá luaite sa ríomhphost deimhniúcháin maidir leis na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire agus le triail an inbhosca ríomhphoist ag freagairt don dara teanga agat, mar atá an teanga ina mbeidh na treoracha i dtimpeallacht na dtrialacha. I gcás an chás-staidéir, na dtrialacha scríofa sa réimse agus na dtrialacha aistriúcháin tá an cód sin ag freagairt d'eolas breise faoi theanga na dtrialacha agus faoin méarchlár chomh maith.

Lena chois sin, uaslódálfar deimhniú coinne i do chuntas EPSO faoi cheann 48 n-uaire an chloig ó rinneadh an choinne. Is ceart an deimhniú sin a phriontáil agus a thabhairt leat go dtí an t-ionad trialacha, mar aon le cruthúnas céannachta (féach 'Cad iad na treoracha maidir leis na trialacha ar ríomhaire a dhéanamh?').