Skip to main content

Conas na trialacha ar ríomhaire a chur in áirithe.

Cuirfear in iúl duit cad iad dátaí tosaigh agus deiridh na tréimhse déanaimh coinne trí do chuntas EPSO agus tríd an suíomh EPSO. Beidh nasc chuig córas bainistithe coinní an chonraitheora gníomhach i do chuntas EPSO le linn na tréimhse déanaimh coinní agus lena linn sin amháin.

Féadfaidh tú tír, ionad, dáta agus am na dtrialacha a roghnú, ach iad a bheith ar fáil. Tabhair faoi deara nach mbeidh na hionaid trialacha go léir ar fáil i gcónaí. Braitheann pleanáil acmhainneachta na n-ionad trialacha éagsúla ar uaireanta oscailte gach ionaid trialacha, ar líon na stáisiún oibre a bhíonn ar fáil, agus ar líon na n-iarrthóirí a roghnaigh ionad áirithe.

Táirgfear réimse dátaí trialacha níos cúinge i gcás trialacha áirithe (aistriúchán, triail an inbhosca ríomhphoist). Bíonn an cás-staidéar agus an triail scríofa sa réimse seo ar siúl ar aon lá amháin le haghaidh na n-iarrthóirí uile, de ghnáth.

Ní gá cloí leis an ionad trialacha a luaigh tú i d'fhoirm iarratais; is féidir ionad trialacha eile a roghnú.

Nuair a chuirfear an nasc coinní ar obair, gheobhaidh tú ar shuíomh gréasáin Prometric liosta de na hionaid trialacha a bheidh ar fáil (i mBallstáit uile an Aontais agus, i gcás roinnt próiseas, ar fud an domhain). Mura ndéanfaidh tú coinne le linn na tréimhse déanaimh coinní, measfar go bhfuil d'iarratas tarraingthe siar.

Féach i do chuntas EPSO go rialta. Ní bhfaighidh tú fógra ríomhphoist nuair a chuirfear an nasc chuig an suíomh gréasáin ar a ndéantar na coinní ar obair.

An nós imeachta maidir le coinne a dhéanamh, ní mór é a leanúint ina iomláine, mar atá go dtí an scáileán deireanach. Murar gineadh uimhir dheimhniúcháin nó mura bhfuair tú ríomhphost ón gconraitheoir, is é rud nach bhfuil an choinne déanta agat mar is ceart.

Is ionann an líon laethanta a bhíonn ag gach iarrthóir chun coinne a dhéanamh le haghaidh trialacha, cibé am a dhéanann siad iarratas.

Féach na seatanna scáileáin de chéimeanna an nóis imeachta maidir le coinne a dhéanamh.