Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cá bhfuil tuilleadh eolais ar na trialacha le fáil?

Má tá liosta iomlán uait de thrialacha próisis roghnúcháin ar leith, féach an fógra comórtais nó an glao ar léiriú spéise.

I roinn ar leith dár suíomh gréasáin tá samplaí de na saghsanna éagsúla trialacha a bhíonn le déanamh.

Ní chuireann EPSO ar fáil aon ábhar réamhfhoghlama ná aon treoir maidir leis na trialacha a dhéanamh seachas na trialacha samplacha sin. Reáchtálann roinnt Ballstát cúrsaí chun náisiúnaigh de chuid an Aontais Eorpaigh a ullmhú le haghaidh chomórtais oscailte institiúidí an Aontais. Chun tuilleadh eolais a fháil féach an leathanach céanna.