Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cé na dualgais a bhíonn ar ghníomhaire ar conradh in institiúidí an Aontais Eorpaigh?

Beidh na dualgais shonracha ag brath ar an bpróifíl a bhfuil tú ag léiriú spéise inti. Féach Iarscríbhinn I a ghabhann leis an nGlao ar Léirithe Spéise le haghaidh samplaí mionsonraithe de na dualgais de réir próifíle.

Earcaítear baill foirne ar conradh ar feadh tréimhse theoranta, ar chonradh tosaigh 6-12 mhí.

I gcomhlachtaí áirithe de chuid an Aontais, is féidir an conradh a athnuachan go ceann tréimhse éiginnte.