Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cad is ceart dom a dhéanamh má bhíonn fadhb theicniúil nó eagrúcháin agam san ionad trialacha a d'fhéadfadh difear a dhéanamh do thoradh na dtrialacha a mhéid a bhaineann liom féin?

Má bhíonn fadhb ann:

  • cuir duine de na feitheoirí ar an eolas chun an fhadhb a réiteach agus iarr air tuairisc i scríbhinn ar an bhfadhb a thaifeadadh AGUS
  • cuir EPSO ar an eolas i scríbhinn faoi cheann 3 lá féilire i ndiaidh na trialach tríd an bhfoirm theagmhála ar líne agus cur síos gairid ar an bhfadhb ag gabháil leis sin.