Skip to main content

Cad iad na mionsonraí a chaithfidh mé a thabhairt sa ghearán?

Question categories:
  • Uimhir an chomórtais

  • D'uimhir iarratais

  • Mionsonraí an chinnidh a bhfuil tú ag cur ina aghaidh
    (e.g. gan cead a bheith agat bheith páirteach i gcomórtas toisc an dioplóma nó an taithí oibre gan a bheith ábhartha, a bheith róghearr nó gan baint a bheith acu le réimse an chomórtais; taithí oibre neamhleor, scór íseal sa scagthóir buanna ('talent screener') i gceann amháin nó níos mó de na ceisteanna sonracha, measúnú ar cheann de na hinniúlachtaí) 

  • An chúis atá leis an ngearán