Skip to main content

Cad is ‘bord roghnúcháin’ ann ?

Question categories:

Beidh a bhord roghnúcháin féin ag gach próiseas roghnúcháin, le haghaidh oifigigh bhuana, agus is air a bhíonn an cúram iarrthóirí a roghnú ag gach céim agus an liosta deiridh d'iarrthóirí ar éirigh leo, a thiomsú. Tá an bord roghnúcháin comhdhéanta d'oifigigh ó institiúidí an Aontais Eorpaigh, agus is iondúil go mbíonn idir Chomhaltaí Buana agus Chomhaltaí Neamh-bhuana ina measc. Tugtar na Comhaltaí Buana ar iasacht óna n-institiúid ar feadh tréimhse 2 go 4 bliana de ghnáth chun comhsheasmhacht idir na próisis roghnúcháin a chinntiú. Ceaptar na Comhaltaí Neamh-bhuana le próiseas roghnúcháin áirithe mar gheall ar a gcuid saineolais theicniúil nó teanga, mar shampla.