Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cá fhad a mhaireann próiseas roghnúcháin?

Question categories:

Féachann EPSO le próiseas roghnúcháin a thabhairt chun críche laistigh de 5 go 9 mí, ag tosú ón dáta a fhoilsítear an fógra comórtais go dtí go gcuirfear na hiarrthóirí ar an eolas faoi thorthaí deiridh an chomórtais.