Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cad is painéal ann?

Cuirtear ainmneacha na n-iarrthóirí ar éirigh leo sa chomórtas ar phainéal as a n-earcaíonn institiúidí an Aontais Eorpaigh daoine, de réir mar a bhíonn gá leo. Mar sin, ní hé is aidhm do chomórtas post folamh ar leith a líonadh, ach painéal a chur le chéile chun freastal ar a riachtanais earcaíochta de réir mar a thiocfaidh siad chun cinn.

Má bhíonn an marc a ghnóthóidh tú ag céim an mheasúnaithe ar cheann de na marcanna is airde, cuirfear ar an bpainéal thú.

Bailíocht aon bhliain amháin a bhíonn ag na painéil do chomórtais do ghinearálaithe. I gcás próifílí eile, bíonn siad bailí go ceann trí bliana. Féadfar cuir le tréimhse bailíochta na bpainéal de réir riachtanais na n-institiúidí.