Skip to main content

Cé na grúpaí feidhme éagsúla atá ann le haghaidh Cúntóirí-rúnaithe?

Question categories:
  • Baineann gairmréim an rúnaí/chléirigh le grád AST/SC1 go grád AST/SC6.
  • Is ag grád AST/SC 1 nó AST/SC 2 is gnách d'fhostaithe nua dul i gceann oibre.
  • Ní mór d’iarrthóirí ar ghrád AST/SC1 oideachas meánscoile agus taithí oibre ábhartha a bheith acu, é sin nó gairmcháilíocht ábhartha.
  • In amanna bíonn grád AST/SC2 ar fáil d'iarrthóirí a bhfuil níos mó taithí acu.