Skip to main content

Cé na dualgais a bhíonn ar chúntóirí-rúnaithe in institiúidí an Aontais Eorpaigh?

Question categories:

Is gnách go mbíonn ról bainistíochta oifige agus tacaíochta riaracháin ag Rúnaithe/Cléirigh. Lena chois sin, d'fhéadfadh fairsinge cúraimí eile a bheith orthu amhail comhaid a ullmhú, tacú le heagrú agus comhordú ghníomhaíochtaí na roinne, doiciméid a bhainistiú agus mórán eile nach iad i dtaca le cuidiú le foirne, le bainisteoirí, agus le seirbhísí eile in institiúidí an Aontais Eorpaigh.