Skip to main content

Cé na gráid éagsúla (AST) atá ann do Chúntóirí?

Question categories:
  • Baineann gairm an chúntóra leis na gráid AST 1 go AST 11.
  • Is ag grád AST 1 nó AST 3 is gnách d'fhostaithe nua dul i gceann oibre.
  • Ba cheart d'iarrthóirí ar AST 1 oideachas meánscoile, agus taithí ábhartha, nó gairmcháilíocht chuí a bheith acu.
  • Ar bhonn ginearálta ba cheart d'iarrthóirí ar ghrád AST 3 oideachas meánscoile, gairmcháilíocht chuí agus/nó roinnt blianta de thaithí ábhartha a bheith acu.