Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cé na dualgais atá ag Riarthóir in institiúidí an Aontais Eorpaigh?

Question categories:

Is é ról ginearálta na riarthóirí tacú le cinnteoirí chun misean a n-institiúide nó a gcomhlachta á chomhlíonadh. Is minic gurb é AD 5 an grád ag a dtosaíonn céimithe a ngairmréim mar riarthóirí in institiúidí an Aontais Eorpaigh. Na riarthóirí a earcaítear ar an ngrád sin, is féidir leo trí chineal oibre a dhéanamh go príomha sna hinstitiuidí, ach maoirseacht a dhéanamh orthu: ceapadh beartas, seachadadh oibríochtúil agus bainistiú acmhainní.

Tá liosta na bpríomhdhualgas san Fhógra Comórtais, dualgais is féidir a bheith ó institiúid dá chéile.

Lena chois sin, is féidir féachaint ar ár suíomh gréasáin chun teacht ar eolas úsáideach faoi oifigigh bhuana.