Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

An féidir liom cur isteach ar níos mó ná ceann amháin de na próisis roghnúcháin, próifílí nó grúpaí feidhme iomadúla?

Question categories:

Is féidir. Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar aon phróisis roghnúcháin a bhfuil tú incháilithe ina leith mura bhfuil a mhalairt ráite san fhógra nó sa ghlao. Tabhair do d'aire gur féidir go mbeidh ort iarratas ar leith a chur isteach do gach próifíl nó gach grúpa feidhme freisin.