Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Conas a roghnófar iarrthóirí sa phróiseas roghnúcháin CAST Buan?

Question categories:

Ní hionann iarratas a dhéanamh ar phróiseas roghnúcháin CAST Buan agus é a bheith ina scéal cinnte go dtabharfar cuireadh duit na trialacha a dhéanamh. Is do na hiarrthóirí sin a chuirfidh seirbhísí earcaíochta ar ghearrliosta, agus dóibh siúd amháin, a dtabharfar cuireadh na trialacha roghnúcháin a dhéanamh, nuair a bheidh gá le fostaithe nua.

Seo a leanas céimeanna an phróisis roghnúcháin:

  1. Líonann na hiarrthóirí isteach a n-iarratas agus bailíochtaíonn siad iad agus déanann siad iad a nuashonrú gach sé mhí ar a laghad chun a léiriú gur mian leo i gcónaí a bheith san áireamh chun go leanfaidh a n-iarratas de bheith infheicthe sa bhunachar.
  2. Nuair a thagann folúntas chun cinn, déanann na seirbhísí earcaíochta líon áirithe iarrthóirí sa bhunachar iarrthóirí a réamhroghnú a bhfuil a n-iarratas bailíochtaithe agus infheicthe agus cuireann siad ar ghearrliosta iad. Is iad na hiarrthóirí iad is fearr a oireann do riachtanais na seirbhíse a roghnaítear.
  3. Tugtar cuireadh do na hiarrthóirí réamhroghnaithe atá ar an ngearrliosta trialacha roghnúcháin,a eagraíonn EPSO, a dhéanamh. Is éard a bhíonn sna trialacha sin, trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire a eagraítear in ionaid trialacha ar fud an domhain.
  4. Na hiarrthóirí a n-éireoidh leo sna trialacha roghnúcháin, tabharfar cuireadh dóibh trialacha earcaíochta, a eagróidh na seirbhísí earcaíochta, a dhéanamh. D'fhéadfaí agallamh agus cineálacha eile meastóireachta a bheith i gceist sna trialacha sin.
  5. Na hiarrthóirí a n-éireoidh leo sna trialacha earcaíochta, is féidir go bhfaighidh siad tairiscint ar phost.