Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cé na cineálacha trialacha a chaithfidh mé a dhéanamh má réamhroghnaítear mé (má chuirtear ar ghearrliosta mé)?

Question categories:

Má réamhroghnaíonn seirbhís earcaíochta thú (má chuirtear ar ghearrliosta thú), tabharfar cuireadh duit dhá chineál trialacha roghnúcháin a dhéanamh.

Ar dtús, déanfaidh tú sraith de thrialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire, trialacha arb é is aidhm dóibh d'inniúlachtaí ginearálta sa réasúnaíocht bhriathartha, uimhriúil agus theibí a mheas (sa teanga a roghnóidh tú mar theanga 1).

Ansin, déanfaidh tú triail* a bhaineann go sonrach le hinniúlachtaí na próifíle nó an ghrúpa feidhme a mbeidh iarratas déanta agat air/uirthi (sa teanga a roghnóidh tú mar theanga 2). 

Más rud é gur éirigh na trialacha réasúnaíochta leat, ach nár éirigh an triail inniúlachtaí*, le haghaidh an ghrúpa feidhme céanna nó grúpa feidhme níos airde, ní thabharfar cuireadh duit ach chun na trialach inniúlachtaí*.

Ní eagraíonn EPSO trialacha inniúlachtaí le haghaidh próifílí i ngrúpa feidhme I. Má éiríonn trialacha réasúnaíochta Ghrúpa Feidhme 1 leat, is féidir go dtabharfar cuireadh duit chun triail inniúlachtaí, triail a eagróidh an tseirbhís earcaíochta.

I gcás gach grúpa feidhme, is féidir go n-iarrfaidh an tseirbhís earcaíochta ort trialacha a dhéanamh a mheasann sí a bheith ábhartha don phost, mar shampla triail dréachtaithe, triail tiomána, etc. Cuirfidh na seirbhísí earcaíochta gach eolas faoi na trialacha sin ar fáil.

Féach na trialacha samplacha ("Gníomhairí ar conradh" – "Triail ar bhonn inniúlachtaí") chun tuilleadh eolais a fháil.

*Déanann iarrthóirí ar phróifílí teanga (profléitheoirí agus aistritheoirí) triail tuisceana teanga in áit triail inniúlachtaí.