Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cén fáth nár réamhroghnaíodh mé (nár cuireadh ar ghearrliosta mé) i leith na trialacha roghnúcháin a dhéanamh?

Question categories:

Bíonn líon ard iarratas i gceist le próiseas roghnúchán CAST Buan. Mar sin féin, is iad na hiarrthóirí ag a bhfuil na próifílí is mó atá in oiriúint do riachtanais na seirbhísí, a réamhroghnaíonn na seirbhísí earcaíochta agus is iad sin amháin a chuireann siad ar ghearrliosta.