Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

An mbeidh seans níos fearr agam post a fháil má fhaighim marc níos airde sa triail?

Ní bheidh. Ní fheicfidh na seirbhísí earcaíochta ach cé acu pas nó teip a fuair iarrthóir sna trialacha.

Is agatsa amháin a bheidh do mharc le feiceáil, trí do chuntas EPSO.

Ní ceart do na seirbhísí earcaíochta a iarraidh ort aon fhianaise a thabhairt gur éirigh trialacha EPSO leat toisc go mbíonn gach eolas is gá maidir le do stádas ar fáil dóibh i mbunachar na n-iarrthóirí.