Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cad a tharlóidh má éiríonn liom sna trialacha roghnúcháin?

Question categories:

Má éiríonn leat sna trialacha roghnúcháin (ní mór duit an pasmharc a ghnóthú i ngach triail – tugtar an t-eolas sin san fhógra comórtais), tabharfaidh na seirbhísí earcaíochta cuireadh chun agallaimh duit.

Ag seo fad bailíochta na dtorthaí (ón dáta a fhoilseofar do thorthaí i do chuntas EPSO):

  • na trialacha réasúnaíochta: 10 mbliana
  • an triail inniúlachta: 5 mbliana

Bíonn na torthaí bailí i gcónaí don phróifíl agus don inniúlacht ar bhain na trialacha leo, agus d’aon ghrúpa feidhme eile is ísle.

Sampla: D’éirigh leat sna trialacha réasúnaíochta agus inniúlachta don phróifíl ‘Dlí: Grúpa Feidhme IV’.

Beidh na torthaí sin bailí don phróifíl sin agus d’aon ghrúpa feidhme is ísle den phróifíl ‘Dlí’ (Grúpa Feidhme III, sa chás seo).

Ciallaíonn sin go bhféadfadh sé go bhfaighfeá cuireadh chun agallaimh do Ghrúpa Feidhme III agus do Ghrúpa Feidhme IV.

Os a choinne sin, an té a n-éireoidh leis i dtrialacha Ghrúpa Feidhme III, ní bheidh an pas sin bailí do Ghrúpa Feidhme is airde, e.g. Grúpa Feidhme IV.