Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cad a tharlóidh mura ngnóthóidh mé pas sna trialacha roghnúcháin?

Question categories:

theipeann ort sna trialacha réasúnaíochta, ní mharcálfar an triail inniúlachtaí* a rinne tú an uair sin.

Má éiríonn na trialacha réasúnaíochta leat ach má theipeann ort sa triail inniúlachtaí*, beidh torthaí do thrialacha réasúnaíochta fós bailí.

Thairis sin, má theipeann ort i dtriail, beidh feidhm ag na rialacha seo a leanas:

  • theipeann ort sa triail réasúnaíochta, ní thabharfar cuireadh duit triail réasúnaíochta eile a dhéanamh le haghaidh an ghrúpa feidhme sin nó le haghaidh grúpa feidhme níos airde go ceann 6 mhí. Mar sin féin, is féidir go dtabharfar cuireadh duit trialacha réasúnaíochta a dhéanamh i ngrúpaí feidhme níos ísle.
  • theipeann ort sa triail inniúlachtaí*, ní thabharfar cuireadh duit triail inniúlachtaí* eile a dhéanamh go ceann 6 mhí sa phróifíl chéanna sa ghrúpa feidhme sin ná i ngrúpa feidhme atá níos airde ná é. Mar sin féin, féadfaidh tú trialacha inniúlachtaí* na próifíle céanna a dhéanamh le haghaidh grúpa feidhme níos ísle nó le haghaidh próifíl eile le linn na tréimhse sin.

Tosóidh an tréimhse sé mhí sin ar an dáta a fhoilseofar do thorthaí i do chuntas EPSO.

Tabhair do d'aire nach bhfuil sé d'oibleagáid ar na seirbhísí earcaíochta cuireadh a thabhairt duit atástáil a dhéanamh, nuair a bheidh an tréimhse sé mhí sin istigh.

*Déanann iarrthóirí ar phróifíl teanga (profléitheoirí agus aistritheoirí) triail tuisceana teanga in áit triail inniúlachtaí.