Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cad a tharlóidh má éiríonn na trialacha roghnúcháin liom ach mura n-éiríonn na trialacha earcaíochta liom?

Question categories:

Féadfaidh na seirbhísí earcaíochta cuireadh chun agallaimh (agus b'fhéidir chun trialacha eile) a thabhairt do roinnt iarrthóirí i gcás gach folúntais. Is faoi na seirbhísí earcaíochta atá sé an t-aiseolas faoi thorthaí an agallaimh (agus na dtrialacha eile más infheidhme) a chur ar fáil.

Mar sin féin, mura n-éireoidh leat an uair sin, beidh torthaí do thrialacha roghnúcháin fós bailí (*), ón dáta a fhoilseofar iad i do chuntas EPSO, ar feadh:

  • 10 mbliana (trialacha réasúnaíochta)
  • 5 bliana (trialacha inniúlachtaí)
  • 5 bliana (trialacha tuisceana teanga)

Féadfaidh na seirbhísí earcaíochta tú a réamhroghnú arís (tú a chur ar ghearrliosta) agus cuireadh chun agallaimh (agus chun trialacha eile) a thabhairt duit. 

Ná déan dearmad d'iarrata(i)s a nuashonrú gach sé mhí ar a laghad más mian leat leanúint de bheith infheicthe ag na seirbhísí earcaíochta.

 

(*) Ní bhaineann seo ach le próisis roghnúcháin CAST/P. Tabhair do d'aire nach mbeidh torthaí do thrialacha sa phróiseas roghnúcháin CAST/P bailí le haghaidh próisis roghnúcháin eile.