Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cad é an tuarastal tosaigh a thuilleann gníomhairí ar conradh?

Féach thíos an buntuarastal míosúil (in €) as seachtain oibre 40 uair an chloig (is infheidhme ón 1 Iúil 2020 ar aghaidh). An chéad chéim:

Grúpa Feidhme IV (gráid 13–18): 3 555,98 - 6 593,66
Grúpa Feidhme III (gráid 8–12): 2 777,78 - 4 552,18
Grúpa Feidhme II (gráid 4–7): 2 169,66 - 3 142,81
Grúpa Feidhme I (gráid 1–3): 2 088,92  - 2 672,85

Sna Rialacháin Foirne tá tuilleadh eolais faoi choinníollacha fostaíochta, mar aon leis an eolas is déanaí faoi thuarastal oifigeach agus gníomhairí ar conradh (nuashonrú bliantúil is infheidhme ó Mhí Iúil 2020).