Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cén uair a dhéanfaidh mé agus cén áit a ndéanfaidh mé na trialacha roghnúcháin le haghaidh CAST Buan?

Question categories:

Is iad na hiarrthóirí a bheidh réamhroghnaithe ag na seirbhísí earcaíochta (a chuireann siad ar ghearrliosta) agus iad sin amháin a dtugtar cuireadh dóibh na trialacha roghnúcháin a dhéanamh.

Má chuirtear ar ghearrliosta thú, gheobhaidh tú cuireadh triail a chur in áirithe i do chuntas EPSO. Is gnách go bhfoilsítear an cuireadh sin i gcuntas EPSO an iarrthóra ar an gcéad lá den tréimhse déanaimh coinní. Moltar duit breathnú i do chuntas EPSO dhá uair sa tseachtain ar a laghad. Ní mór an triail a chur in áirithe agus í a dhéanamh laistigh den achar ama atá leagtha síos lena aghaidh sin.

Is trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire iad na trialacha sin. Déanfar na trialacha in ionaid trialacha in áiteanna ar fud an domhain.

Beidh liosta de na hionaid trialacha atá ar fáil sa chuireadh agus ar shuíomh gréasáin Prometric.

Féach nach ndéanann EPSO costais taistil a chúiteamh.