Skip to main content

Cad iad na cásanna inar féidir liom athbhreithniú a iarraidh?

Question categories:

Is féidir leat athbhreithniú a iarraidh ar aon chinneadh a rinne an Bord Roghnúcháin nó EPSO agus a bhfuil tionchar aige ar an dul chun cinn atá á dhéanamh agat ag céim ar bith den phróiseas roghnúcháin má mheasann tú go ndearnadh earráid ábhartha nó gur sáraíodh rialacha nós imeachta an chomórtais.