Skip to main content

Sílim gur cheart mé a ligean isteach sa chomórtas ar bhonn mo cháilíochtaí agus/nó mo thaithí oibre.

Question categories:

Fiú má bhíonn tú cinnte faoi conas is ceart do chuid taithí agus/nó cáilíochtaí a chur san áireamh, is cinnteacht shuibiachtúil é sin agus ní féidir glacadh léi in áit mheasúnú an Bhoird Roghnúcháin. Ní hionann an chinnteacht sin agus fianaise dhoshéanta go ndearna an Bord earráid fhollasach.

I gcritéir measúnúcháin an Bhoird Roghnúcháin, is gnách go mbíonn liosta de na nithe a shíleann sé a bhaineann le hábhar ó thaobh ábhair a ndearnadh staidéir orthu, dioplómaí a baineadh amach, leibhéal an dioplóma agus ábharthacht agus leibhéal na hoibre agus an fad a mhair sí. 

Is féidir cúiseanna éagsúla a bheith le cinneadh an Bhoird Roghnúcháin tú a chur as an áireamh ar bhonn na gcritéar roghnúcháin réamhshocraithe:

  • Ní leor an bhaint idir do dhioplóma agus réimse an chomórtais.
  • Níl do dhioplóma ar an leibhéal ceart nó ní leor an fad a mhair an cúrsa as ar tháinig an dioplóma.
  • Ní leor an bhaint idir do thaithí oibre agus réimse an chomórtais. 
  • Ní leor an fad a chaith tú ag obair sa réimse i gceist.
  • Ní leor an taithí oibre ábhartha a fuair tú ó bhain tú amach an dioplóma is gá chun cur isteach ar an gcomórtas.