Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Ar scrúdaigh an Bord Roghnúcháin m’iarratas ina iomláine agus marcanna á dtabhairt ar bhonn an eolais a thug mé sa scagaire buanna (talent screener)?

Níor scrúdaigh. Is ar bhonn an eolais a tugadh sa scagaire buanna AGUS AR A BHONN SIN AMHÁIN a thugtar marcanna i roinn an scagaire buanna.