Skip to main content

Ní hionann gach triail – an bhfuil sin féaráilte?

Question categories:

Nuair atá trialacha éagsúla scríofa le déanamh mar chuid den chomórtas céanna (e.g. trialacha aistriúcháin), roghnaítear na trialacha sa chaoi is gurb ionann leibhéal deacrachta dóibh.