Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Tá sé tugtha faoi deara agam go bhfuil neamhréir idir na marcanna a tugadh dom don inniúlacht chéanna i gcomórtais éagsúla. Caithfidh sé go ndearnadh botún sa mheasúnú

Ní haon údar é an marc a ghnóthaigh tú i gcomórtas amháin le cur in aghaidh cinneadh a rinneadh faoina fheabhas a d’éirigh leat i gcomórtas eile.