Skip to main content

An féidir liom cóip de na critéir mheasúnúcháin, den scéim mharcála, de script mharcáilte nó de shonraí na marcála a fháil?

Question categories:

Ní féidir. Tá na nithe sin clúdaithe ag rúndacht imeachtaí an Bhoird Roghnúcháin faoi mar atá leagtha síos sna Rialacháin Foirne.