Skip to main content

An féidir liom cás a thabhairt os comhair na cúirte?

Question categories:

Is féidir le gach iarrthóir cás a thabhairt os comhair na cúirte i gcoinne cinneadh a rinne an Bord Roghnúcháin nó an tÚdarás Ceapacháin agus a rinne dochar dá stádas dlí mar iarrthóir.

Ní mór an t-achomharc a chur faoi bhráid an Bhinse um Sheirbhís Shibhialta an Aontais Eorpaigh faoi cheann trí mhí ó fhógairt an chinnidh ar mian leis an iarrthóir cur ina choinne.

Is féidir leis an mBinse um an tSeirbhís Shibhialta cinneadh ar cuireadh ina choinne a chur ar ceal ach ní féidir leis é a leasú.