Skip to main content

Cén cineál oibre a bheidh mé a dhéanamh má earcaítear mé de thoradh an chomórtais seo?

Question categories:
Reference number
EPSO/AD/356/18

Is comórtas do ghinearálaithe an comórtas seo. Ciallaíonn sin nach post ar leith atá i gceist ach poist le haghaidh riarthóirí ar féidir leo bheith ag obair i gceann ar bith de na réimsí beartais a mbíonn an tAontas ag plé leo.

Má earcaítear thú de thoradh an chomórtais seo beidh tú ag obair in institiúidí an Aontais mar bhall d'fhoireann i gceann de na réimsí oibre seo:

1. ceapadh beartas

2. cur i bhfeidhm praiticiúil

3. bainistiú acmhainní

Tuilleadh eolais.